Thairath Logo
กีฬา

เปิดใต้พรมกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่อะไรบ้าง? กลางฝุ่น "บิ๊กบี้" ลาออก

Share :

น่าจะยังไม่จบง่ายๆ หลังจากเกิดกรณี สะพัด พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เจ้าของรหัสเรียกขาน จับกัง 1 ลาออกจากตำแหน่งกะทันหัน คล้อยหลังมีการใช้อำนาจ ม.44 ย้ายอธิบดีลูกน้องในสังกัด ท่ามกลางกระแสที่ว่า ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า

ต่อจากนี้ ต้องจับตาดูว่า การลาออกจะมีผลหรือไม่ ใครจะได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีมารักษาการ หรือกระทั่งนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม วันนี้ ผู้สื่อข่าว จะพาไปทำความรู้จักกับกระทรวงแรงงานในมิติต่างๆ ดังนี้

กระทรวงแรงงานปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2536 เดิมใช้ชื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รับโอนภารกิจมาจากหลายกระทรวง โดยเฉพาะกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย มี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นเจ้ากระทรวงคนแรก กระทั่งปี 2545 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงแรงงาน มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับอำนาจหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนั้น เกี่ยวข้องกับแรงงานทั้งระบบ ทั้งแรงงานภายในประเทศ และการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ รวมไปถึงในเรื่องของการจ้างงาน สวัสดิการ ค่าจ้าง สหภาพแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางานและประกันสังคม

ช่วงที่ผ่านมา ต้องขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลหลายเรื่อง โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว.    

   

อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงแรงงานแรงงานบิ๊กบี้ลาออกศิริชัย ดิษฐกุลประกันสังคมข่าวทั่วไป