Thairath Logo
กีฬา

“ตลาดหุ้นไทย”สร้างสถิติใหม่! ต่างชาติถือครอง4.78ล้านล้าน

Share :

น.ส.สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย SET Note เรื่อง Foreign Holding 2017 เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติปี 2560 โดยระบุว่า มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการมา โดย ณ สิ้นเดือน ส.ค.2560 มูลค่าการถือครองหุ้นไทย ของนักลงทุนต่างชาติรวมสูงถึง 4.78 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 760,975 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.93% จากสิ้นเดือน พ.ค.2559

ทั้งนี้ เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีหุ้นไทย โดย ณ สิ้นเดือน ส.ค.2560 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 13.47% จากสิ้นเดือน พ.ค.2559 รวมถึงผลจากการกลับเข้ามาซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในช่วงเดือน มิ.ย.2559-ส.ค.2560 รวมกว่า 63,398 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นของต่างชาติอยู่ที่ 31.05% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เกตแคป) หรือเพิ่มขึ้นจาก 30.85% ณ สิ้นเดือน พ.ค.2559

อย่างไรก็ตาม ต่างชาติซื้อสุทธิในหุ้นไทย 74,695 ล้านบาท ในช่วงเดือน มิ.ย.2559-พ.ค.2560 ก่อนขายสุทธิในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.2560 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าขายสุทธิ 11,296 ล้านบาท ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติยังเป็นผู้ซื้อสุทธิกว่า 63,398 ล้านบาท ในช่วงเดือน มิ.ย.2559-ส.ค.2560 อีกทั้งจากข้อมูลยังพบว่า นักลงทุนต่างชาติยังสนใจลงทุนหุ้นไทยในระยะยาว โดยยังคงถือครอง foreign shares เป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 78% ของมูลค่าการถือครองหลักทรัพย์รวมของต่างชาติ.

อ่านเพิ่มเติม...
ตลาดหุ้นไทยถือครองตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนต่างชาติข่าวทั่วไป