วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนวัยชราอยู่กลางแดดเสี่ยงมะเร็ง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมสภาพของผิวหนังในบริเวณต่างๆของร่างกาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีเนื้องอกเกิดตามบริเวณต่างๆมากกว่าวัยหนุ่มสาว รวมถึงบริเวณผิวหนังอาจมีก้อนเนื้องอกผิดปกติ ทั้งนี้ ก้อนเนื้อที่พบไม่ได้เป็นเนื้องอกร้ายแรงเสมอไป ส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น แสงแดด สารเคมี การฉายแสงเพื่อการรักษา เป็นต้น

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โดยปกติเนื้องอกบริเวณผิวหนังมักเกิดเป็นก้อนหรือจุดน้ำตาลหรือดำขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้น หากเป็นเนื้องอกร้ายแรงจะมีลักษณะก้อนโตเร็วมาก สีเปลี่ยนไป และมีเลือดออก ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า เนื้องอกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุแบ่งเป็นเนื้องอกธรรมดา ได้แก่ ไฝ กระเนื้อ รักษาโดยการจี้ไฟฟ้า เลเซอร์ หรือตัดออก และอีกชนิดคือเนื้องอกชนิดร้ายแรงหรือมะเร็งผิวหนัง การรักษาอาจใช้การผ่าตัดหรือฉายรังสี ดังนั้นเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดเนื้องอกผิวหนังชนิดร้ายแรง จึงไม่ควรอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานาน ที่สำคัญต้องสังเกตและติดตามความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผิวหนังเป็นประจำ.

ผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมสภาพของผิวหนังในบริเวณต่างๆของร่างกาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีเนื้องอกเกิดตามบริเวณต่างๆมากกว่าวัยหนุ่มสาว รวมถึงบริเวณผิวหนังอาจมีก้อนเนื้องอกผิดปกติ 2 พ.ย. 2560 00:41 2 พ.ย. 2560 04:20 ไทยรัฐ