วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์ชาติ ชี้ดึงเงินฝากไม่เคลื่อนไหวเข้าคลัง ลดภาระค่ารักษาบัญชี

ธปท. ชี้ดึงเงินฝากไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี ตกเป็นของแผ่นดิน หลายประเทศทำแล้ว ลดภาระผู้ฝากไม่ต้องเสียค่ารักษาบัญชี...

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงแนวคิดการโอนบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี ไปที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อดูแลให้ผู้ฝากไม่ต้องเสียค่ารักษาบัญชี ว่า เป็นแนวคิดที่ดำเนินการในหลายประเทศ เพื่อลดภาระผู้ฝากและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ โดยร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ... ฉบับนี้ ในปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้ ธนาคารที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ฝากเป็นสำคัญ

สำหรับจำนวนบัญชีและมูลค่าของเงินฝากที่เข้าคุณสมบัติข้างต้น จะได้มีการรวบรวมจากสถาบันการเงินต่อไป เมื่อร่างกฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องประเภทบัญชีที่จะให้นับรวมอยู่ในข่ายของกฎหมายดังกล่าว.

ธปท. ชี้ดึงเงินฝากไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี ตกเป็นของแผ่นดิน หลายประเทศทำแล้ว ลดภาระผู้ฝากไม่ต้องเสียค่ารักษาบัญชี... 1 พ.ย. 2560 14:43 1 พ.ย. 2560 14:54 ไทยรัฐ