วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรืองรองส่องฟ้า

ภาพของชาวเมืองเบรมาฮาเวน 2 คนที่เป็นผู้ใหญ่กำลังจูงเด็กตัวน้อย เดินเล่นไปอย่างเพลินอารมณ์ไปตามทางเดินเลียบฝั่งแม่น้ำเวเซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี โดยขณะนั้นมีลมกำลังพัดแรง ท่ามกลางฉากหลังที่เป็นผืนฟ้ากว้างไล่เรียงสีเป็นชั้นสวยงามแปลกตา โดยมีกลุ่มเมฆมืดครึ้มลอยละล่องเหนือแสงสีทองที่กำลังจะลับขอบฟ้า.

ภาพของชาวเมืองเบรมาฮาเวน 2 คนที่เป็นผู้ใหญ่กำลังจูงเด็กตัวน้อย เดินเล่นไปอย่างเพลินอารมณ์ไปตามทางเดินเลียบฝั่งแม่น้ำเวเซอร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนี 1 พ.ย. 2560 13:29 1 พ.ย. 2560 13:30 ไทยรัฐ