วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจงใช้ ม.44 เร่งสปีดผังเมือง ยกประโยชน์ลงทุนพื้นที่ “อีอีซี”

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ขอยืนยันว่า การอาศัยอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอีอีซี ในส่วนของการจัดวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นการเร่งรัดขั้นตอนต่างๆ ให้การดำเนินงานรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ไม่ได้มีการผ่อน ปรนมาตรฐานด้านการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และรายงานผลกระทบด้านสุขภาพ (อีเฮชไอเอ) แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด หรือโครงการอื่นๆ เพราะขั้นตอนเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องสุขภาพ ยังคงต้องจัดทำรายงานเหมือนเดิม “สาเหตุที่ต้องออกมาตรา 44 เพราะหากดำเนินการตามขั้นตอนปกติจะใช้เวลานาน มาตรา 44 จะช่วยให้การกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมในอีอีซีมีแผนผังชัดเจนในเดือน พ.ค.2561”

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) 1 พ.ย. 2560 00:45 ไทยรัฐ