วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมเปิดแอพใหม่ ช่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. ได้พัฒนาระบบงานผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยได้ว่าจ้างบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ในวงเงิน 36,330,000 บาท พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ Web base Application ในการรับแจ้งเหตุ และประสานงานสั่งการเลือกชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมใกล้จุดเกิดเหตุ ให้สามารถเข้าถึงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยระบบนำทาง GPS ในการแนะนำเส้นทางและสภาพการจราจรที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ “ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน” ได้ดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนในระยะเวลาอันใกล้.

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. ได้พัฒนาระบบงานผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 31 ต.ค. 2560 23:33 1 พ.ย. 2560 02:35 ไทยรัฐ