วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

4 พ.ย.เบี่ยงจราจร 345 ตัดราชพฤกษ์

กรมทางหลวงชนบทเบี่ยงการจราจร ทล.345 ตัดถนนราชพฤกษ์ ช่วง 4 ทุ่ม ถึง ตี 5 เริ่ม 4 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท แจ้งว่า จะทำการเบี่ยงการจราจรถนนทางหลวงหมายเลข 345 ช่วง กม. 4+300 ถึง กม.4+500 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ในช่วงเวลา 22.00-05.00 น. โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด.

กรมทางหลวงชนบทเบี่ยงการจราจร ทล.345 ตัดถนนราชพฤกษ์ ช่วง 4 ทุ่ม ถึง ตี 5 เริ่ม 4 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท แจ้งว่า จะทำการเบี่ยงการจราจรถนนทางหลวงหมายเลข 345 31 ต.ค. 2560 23:13 1 พ.ย. 2560 02:49 ไทยรัฐ