วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคบ.แจงซ้ำ น้ำมันหล่อลื่นชื่อดังโซเชียล เข้าข่ายเป็นน้ำมันอเนกประสงค์

สคบ.ออกเอกสารชี้แจงซ้ำอีกรอบ น้ำมันหล่อลื่นชื่อดังโซเชียล เข้าข่ายเป็นน้ำมันอเนกประสงค์ ต้องระบุ "ใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วน เครื่องจักรทั่วไป เป็นน้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันหยดในใบเลื่อย โซ่และเฟือง"

จากกรณี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการฯ สคบ. ได้แถลงข่าวจากกรณีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สารเคลือบเครื่องยนต์แมกซ์ นาโน ซูเปอร์ ซีรีส์ (Max Nano Super Series) ที่มีนายเกริกพล จงเอื้อมกลาง หรือ เมฆ มังกรบิน เป็นเจ้าของนั้น ซึ่ง ประชุม สคบ. ได้เห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้นำไปส่งพิสูจน์กับสถาบันยานยนต์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สรุปออกมาว่า สินค้าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสินค้าประเภทน้ำมันอเนกประสงค์ ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 60 ทีมงานของเมฆ มังกรบิน และธนาวุฒิ จงเอื้อมกลาง ระบุว่า ทางสคบ.ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังบริษัท ว่า ผลิตภัณฑ์แม็ก นาโน ยังคงจำหน่ายได้ตามปกติ และทางสคบ.ให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ ไปแก้ไขฉลากให้เรียบร้อยก่อนวางจำหน่าย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ต.ค. ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เผยแพร่ประกาศและระบุว่า เรียนชี้แจงเพื่อทราบ ข้อสงสัยในเอกสารรับทราบข้อกล่าวหา กรณีผลิตภัฑณ์ Max Nano Super Series

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดอาญาที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ชี้มูลความผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากสินค้าอันเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า ต้องระวางโทษตามมาตรา 47 และจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้องตามมาตรา 30 วรรค 3 ต้องระวางโทษตามมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

โดยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ประกอบการรับทราบ ประกอบกับ สคบ.ได้มีการแถลงการณ์ไปแล้วว่า สินค้าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสินค้าประเภทน้ำมันอเนกประสงค์ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2547 เรื่อง ให้น้ำมันอเนกประสงค์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งต้องจำทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าฉลาก โดยต้องระบุข้อความดังไปต่อนี้ไว้ในฉลากด้วย

ก. ข้อแนะนำในการใช้ต้องระบุ "ใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วน เครื่องจักรทั่วไป เป็นน้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันหยดในใบเลื่อย โซ่และเฟือง หรืออื่นๆ"

ข. ข้อห้ามในการใช้ต้องระบุ "ข้อห้ามในการใช้ต้องระบุว่า ห้ามนำไปใช้หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต์ดีเซล หนือ ใช้แทนน้ำมันเครื่อง 2T"

ข้อความที่เป็น ข้อห้ามในการใช้ ต้องใช้อักษรสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร และติดไว้ที่ด้านหน้าของน้ำมันอเนกประสงค์

สคบ.ออกเอกสารชี้แจงซ้ำอีกรอบ น้ำมันหล่อลื่นชื่อดังโซเชียล เข้าข่ายเป็นน้ำมันอเนกประสงค์ ต้องระบุ "ใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น ชิ้นส่วน เครื่องจักรทั่วไป เป็นน้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันหยดในใบเลื่อย โซ่และเฟือง" 31 ต.ค. 2560 20:57 31 ต.ค. 2560 21:40 ไทยรัฐ