วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คืนคนดีสู่สังคม ราชทัณฑ์จ้างผู้พ้นโทษ ทำงานในเรือนจำ 125 อัตรา

คืนคนดีสู่สังคม ราชทัณฑ์จ้างผู้พ้นโทษ ทำงานในเรือนจำ 125 อัตรา

  • Share:

“กรมราชทัณฑ์” จ้างงานผู้พ้นโทษ ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม เผยประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.-ธ.ค.60) จ้างแล้ว 125 อัตรา ทั้ง พนักงานทั่วไป ขับรถยนต์ ครูสอนนวดแผนโบราณ คิดเป็นเงินค่าจ้างร่วม 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดสรรเงินค่าจ้างสำหรับผู้พ้นโทษในการเข้าทำงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษ สามารถประกอบอาชีพสุจริต สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและตนเองได้ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี

พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ ผู้พ้นโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้ถูกคุมประพฤติ รวมถึงเด็กและเยาวชนที่พ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้มีโอกาสประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับตนเข้าสู่สังคม

สำหรับในประจำปีงบประมาณ 2561 (งวดที่ 1 เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2560) กรมราชทัณฑ์ได้จ้างงานผู้พ้นโทษ จำนวน 125 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 20 อัตรา พนักงานทั่วไป 97 อัตรา และพนักงานครูสอนนวด แผนโบราณ/เสริมสวย 8 อัตรา จากเรือนจำ/ ทัณฑสถาน จำนวน 51 แห่ง เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 3,001,152 บาท โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึง ปี 2560 กรมราชทัณฑ์มีการจ้างงานผู้พ้นโทษมาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 2,624 อัตรา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้