วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทำความรู้จัก 2 วัด ที่เก็บพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารในหลวง ร.9

ทำความรู้จัก 2 วัด ที่เก็บพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารในหลวง ร.9

  • Share:

ทำไมไม่เป็นวัดอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร...ยังมีอีกตั้งหลายวัด คงมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในใจประชาชนสำหรับคนที่ยังไม่รู้

หากใครไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่ถ่องแท้ก็ต้องมีคำถามเกิดขึ้นในใจอย่างแน่นอนว่าทำไม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร สำคัญต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างไร ทำไมต้องเป็น 2 วัดนี้ที่ได้เก็บพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันนี้ไทยรัฐออนไลน์มีคำตอบมาฝาก...

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

'วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม'

ประวัติของวัดแห่งนี้ กล่าวคือ รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสุสานหลวงขึ้นใน 'วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม' ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความใกล้ชิด คือ พระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม พระราชโอรส พระราชธิดา พระนัดดา และพระปนัดดา ได้อยู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้วตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

โดยมีอนุสรณ์สถาน “รังษีวัฒนา” อันตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ในสุสานหลวงภายในอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เป็นที่บรรจุพระราชสรีรางคารของพระราชบุพการีของในหลวง ร.๙ แทบทั้งสิ้น อันประกอบด้วย พระราชสรีรางคารของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า, เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภา, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ยังไม่มีพระนาม) พระราชธิดาองค์ที่ 88

และพระราชสรีรางคารแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชสรีรางคารของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนพระบรมราชสรีรางคารของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไม่ได้บรรจุไว้ที่สุสานหลวง เพราะท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ และได้รับการบรรจุไว้ที่ถ้ำศิลาใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส อันเป็นพระประธานประจำโบสถ์วัดราชบพิธฯ

'วัดบวรนิเวศวิหาร'

แห่งที่ 2 ทำไมวัดแห่งนี้จึงมีความสำคัญ กับในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกวัดหนึ่ง กล่าวคือ เพราะเป็นวัดที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2481 พร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อครั้งเสด็จนิวัตมาที่ประเทศไทยครั้งแรก

และยังวัดบวรนิเวศฯ ยังเป็นวัดประจำรัชกาลของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในอดีตเมื่อปี 2499 เป็นที่ประทับขณะทรงพระผนวชเมื่อพระชนมพรรษา 29 พรรษา เป็นเวลา 15 วัน ที่พระตำหนักปั้นหยา และทุกวันเข้าพรรษาของทุกปี ในหลวง รัชกาลที่ 9 จะเสด็จฯ ไปถวายพุ่มเทียน และถวายพระกฐินเป็นวัดแรก

ในการนี้ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงทำนุบำรุงวัดมาก่อนที่จะทรงพระผนวชที่วัดบวรฯ และทรงเข้าไปหาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น เพื่อทรงสดับพระธรรมอยู่เสมอ

และอีกหนึ่งความผูกพันเกี่ยวกับวัดบวรฯ เมื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ท่านก็ทรงนำกังหันมาทดลองที่คลองเต่าภายในวัดบวรฯ เป็นที่แรกอีกด้วย

ซึ่งตลอดพระชนมชีพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงสร้างพระพุทธรูปสำคัญ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ จนกลายเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระองค์ท่านในปัจจุบัน

ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พระบรมราชสรีรางคาร ของในหลวง ร.9 ได้อัญเชิญบรรจุลงในถ้ำศิลาใต้ฐานบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ ซึ่งเป็นพระประธานองค์หนึ่งของวัด และใต้ฐานบัลลังก์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อีกด้วย

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จึงเป็นวัดประจำของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั่นเอง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้