วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเพณีโบราณ สืบสานเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ประเพณีลอยกระทงนั้นไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีลอยกระทงนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียง” หรือ “การลอยพระประทีป” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกรมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้ชื่องานตามคำในหลักศิลาจารึกว่า “งานเผาเทียนเล่นไฟ” โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สำหรับในปีนี้มีแนวคิดการจัดงานคือ “ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ” เพื่อเป็นการถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในปีนี้ ภายในงานจะมีพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน, พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, การประกวดกระทงเล็ก โคมชักโคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้, ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม, การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตะกวน), การประกวดนางนพมาศ การประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

ยังมีการจัดแสดงหมู่บ้านวิถีชีวิตไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณ สมัยกรุงสุโขทัยโดยเฉพาะการจำลองตลาดแลกเบี้ยสุโขทัยซึ่งจัดโดย ททท.สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โดยมีทั้งตลาดน้ำและตลาดบนบก บรรยากาศสวยงามย้อนอดีตเป็นอย่างยิ่งและการแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง, การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม, การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ ซึ่งในปีนี้การแสดงประกอบแสง เสียง จัดการแสดงยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกๆ ปี เป็นการแสดงประกอบ แสง เสียง เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย” มีการนำช้างมาร่วมแสดงจำนวน 3 เชือก เป็นฉากที่แสดงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ช้างที่นำมาแสดง 3 เชือกนั้น จะแสดงเป็นช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ช้างของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และช้างของขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขน ซึ่งเป็นมหรสพหลวง เป็นการแสดงโขนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง “รามเกียรติ์” แสดง 5 คืน 5 ตอน ตอนการแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์โดยใช้การแสดงของขบวนเรือจำลองเหตุการณ์ในยุคกรุงสุโขทัย และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงานในทุกค่ำคืน

นอกจากนี้ ในงานยังมีประเพณี “ข้าวขวัญวันเล่นไฟ” ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของผู้มาเยือนเมืองสุโขทัยในโอกาสงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟช่วงเวลาประมาณ 17.30 – 19.00 น. วัตถุประสงค์สำคัญคือ เป็นการรักษาธรรมเนียมไทยในการเลี้ยงข้าวปลาอาหาร เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ กระชับสัมพันธไมตรี ทำให้เกิดความสุขความเจริญตลอดทั้งปี บรรยากาศในงานมุ่งเน้นเอกลักษณ์ไทย ทั้งการแต่งกายแบบไทยๆ การนั่งล้อมวงบนเสื่อ การใช้โตกแทนโต๊ะอาหาร เลือกใช้เมนูอาหารพื้นบ้าน ย้อนสู่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสุโขทัย และการบรรเลงดนตรีไทยตลอดรายการ

สำหรับกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากกิจกรรมการลอยกระทงและการแสดงที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสามารถชมขบวนแห่ เป็นขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ และขบวนของภาคเอกชน เป็นขบวนแห่นางนพมาศ กระทงใหญ่ และขบวนขององค์กรส่วนท้องถิ่น และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน และนอกจากนี้ยังมีการแสดงการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้า OTOP เป็นต้น.

จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 31 ต.ค. 2560 10:49 31 ต.ค. 2560 18:00 ไทยรัฐ