วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐออกโรงยืนยันปีนี้เกษตรกรรายได้พุ่ง เพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกผลผลิตทะลัก

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ไตรมาส (ม.ค.-ก.ย.) ปี 60 ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ 155.34 เพิ่มขึ้น 8.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10.50% และดัชนีราคาลดลงเพียง 1.47% โดยราคาที่ลดลงเป็นเพราะการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตมีความชื้น ส่งผลให้ราคาลดลง คาดว่า ดัชนีรายได้ทั้งปี 60 จะเพิ่มขึ้นจากปี 59 เพราะผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้

ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพี) ไตรมาส 3 ปี 60 ขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 59 โดยผลผลิตข้าวยังเพิ่มขึ้น แม้เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่ ขณะที่พืชอื่นๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย ผลผลิตเพิ่มเช่นกัน ส่วนปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด และภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ สำหรับจีดีพีภาคเกษตรปี 60 คาดขยายตัว 3.0-4.0% จากเดิมที่คาดขยายตัว 2.5-3.5%

ในช่วง 3 ไตรมาส (ม.ค.-ก.ย.) ปี 60 ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ 155.34 เพิ่มขึ้น 8.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10.50% 31 ต.ค. 2560 05:16 31 ต.ค. 2560 05:16 ไทยรัฐ