วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับตา 3 จุดเสี่ยงการเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายงานนโยบายการเงินล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ภาคการเงิน แม้ยังอยู่ในเกณฑ์ แต่ ธปท.ยังจับตาความเสี่ยงเสถียรภาพระบบการเงินใน 3 จุด คือ ความเสี่ยงด้านความสามารถการชำระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และพฤติกรรมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินในระยะต่อไป สำหรับความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนและเอสเอ็มอีนั้น ยังมีความเปราะบาง สะท้อนจากสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ต่อสินเชื่อรวมของภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่วนความสามารถการชำระหนี้ของเอสเอ็มอียังคงด้อยลง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม พาณิชย์และก่อสร้างที่ทำธุรกิจแบบดั้งเดิมและมีทุนน้อย จึงมีข้อจำกัดในการปรับตัวรองรับการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ส่วนความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธปท.พบว่า มีอาคารชุดในกรุงเทพฯและปริมณฑลคงค้างจำนวนมาก และใช้เวลานานกว่าจะขายหมด โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง และต้องติดตามโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ประเภท mixed use ซึ่งจะทยอยสร้างเสร็จและเปิดขายในปี 63 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของอายุสินทรัพย์และหนี้สิน (maturity mismatch) ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางรายที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นในภาวะที่จำนวนอาคารชุดคงค้างของตลาดอาคารชุดโน้มสูงขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ยังมีต่อเนื่องจากภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำมานาน โดยพบว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเงินฝากยังขยายตัวต่อเนื่อง.

คือ ความเสี่ยงด้านความสามารถการชำระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ความเสี่ยงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และพฤติกรรมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินในระยะต่อไป 31 ต.ค. 2560 04:59 31 ต.ค. 2560 04:59 ไทยรัฐ