วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยน้ำแจก


“ไทด์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์” หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินจูงเรือพานางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯและคณะไปแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.โพนนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท.