วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยน้ำแจก


“ไทด์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์” หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินจูงเรือพานางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯและคณะไปแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.โพนนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท.

“ไทด์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์” หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเดินจูงเรือพานางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิฯและคณะไปแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.โพนนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 31 ต.ค. 2560 03:17 31 ต.ค. 2560 03:17 ไทยรัฐ