วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กปน.เปิดจ่ายค่าน้ำ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน.ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานและส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี รวม 11 แห่ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) สาขาเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ณ บริเวณชั้น 3 (ข้างร้าน DR.SUPRANEE) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อร่วมกันพัฒนางานบริการของภาครัฐ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดย กปน. จะเปิดให้บริการประชาชน ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การรับคำร้องเกี่ยวกับประปา และการรับชำระเงินค่าน้ำประปา ในช่วงเวลา 11.00-18.00 น. ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป.

เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ ณ บริเวณชั้น 3 (ข้างร้าน DR.SUPRANEE) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อร่วมกันพัฒนางานบริการของภาครัฐ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 31 ต.ค. 2560 01:10 31 ต.ค. 2560 01:10 ไทยรัฐ