วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา มธ.เลือก “เกศินี” นั่งอธิการฯคนใหม่

เกศินี วิฑูรชาติ


ลั่นสุขภาพแข็งแรงพร้อมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมทีม ย้ำ นศ.มีเสรีภาพเช่นเดิม

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา มธ. เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการสภา มธ.ว่า ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาวาระการสรรหาอธิการบดี มธ.คนใหม่แทน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ซึ่งจะหมดวาระวันที่ 23 พ.ย.นี้ โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มธ. มีนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ จึงได้ให้ ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ผอ.โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินและการธนาคาร คณะนิติศาสตร์ มธ. และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. ซึ่งเป็นผู้ตอบรับการทาบทามมาแถลงนโยบาย โดยสภา มธ. มีมติเลือก รศ.เกศินีเป็นอธิการบดี มธ. คนใหม่ ส่วนข้อท้วงติงถึงอายุผู้มาเป็นอธิการบดีนั้น มธ.ไม่มีกฎเกณฑ์ใดห้าม

ศ.ดร.สมคิดกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือก รศ.เกศินีเป็นอธิการบดี มธ.คนใหม่ ซึ่งได้คะแนนเสียงมากกว่า 14 เสียง ทั้งนี้ รศ.เกศินี ได้ขอให้ตนดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มธ. ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานวันธรรมศาสตร์ เพื่อให้งานทุกอย่างลงตัว และ รศ.เกศินีรับรักษาการตำแหน่งวันที่ 1 ม.ค.2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ

ด้าน รศ.เกศินี ว่าที่อธิการบดี มธ.คนใหม่ กล่าวว่า การบริหารงานคงมองภาพใหญ่ โดยสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร และดิจิตอล ที่สำคัญต้องมีวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ โดยจะให้ทุกคนเลือกเรียนวิชาผู้ประกอบการเป็นวิชาโท สำหรับข้อวิจารณ์เรื่องอายุและสุขภาพนั้น ยืนยันว่าสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนการบริหารงานจะดึงทีมงานคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม ทั้งนักศึกษา มธ.ก็มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและความรับผิดชอบเหมือนเดิม.

สภามหาวิทยาลัยมีมติเลือก รศ.เกศินีเป็นอธิการบดี มธ.คนใหม่ ซึ่งได้คะแนนเสียงมากกว่า 14 เสียง ทั้งนี้ รศ.เกศินี ได้ขอให้ตนดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มธ. ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 31 ต.ค. 2560 00:35 31 ต.ค. 2560 00:38 ไทยรัฐ