วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คลังแจงดึงเงินฝากไม่เคลื่อนไหว แค่เก็บรักษา ขอคืนได้ คาดบังคับใช้ปี 61

คลังแจงดึงเงินฝากไม่เคลื่อนไหว แค่เก็บรักษา ขอคืนได้ คาดบังคับใช้ปี 61

  • Share:

คลัง คาดก.ม.ดึงเงินฝากไร้การเคลื่อนไหวเข้าแผ่นดิน บังคับใช้ปี 61 ยันมีเจตนาเก็บรักษาให้ประชาชน เจ้าของหรือทายาทสามารถขอเงินคืนได้ตลอดเวลา ส่วนพันธบัตรรัฐบาลเกิน 10 ปี หากไม่มีการไถ่ถอน จะถูกยึดเป็นของแผ่นดินทันที...

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ... ซึ่งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 14 พ.ย. คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. ช่วงเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. คาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 61

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว กระทรวงการคลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเงินฝากในบัญชีธนาคารของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป แทนสถาบันการเงิน และจัดทำระบบการค้นหาข้อมูลออนไลน์ เพื่อสืบค้นเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนเจ้าของบัญชี หรือทายาทตามกฎหมายสามารถขอคืนเงินต้นดังกล่าวได้ตลอดเวลา ผ่านขั้นตอนกระบวนการที่กำหนด ซึ่งหากไม่มีการจัดทำระบบค้นหาข้อมูลดังกล่าวแล้ว ประชาชนอาจจะหลงลืมหรือไม่ทราบมาก่อนว่ามีเงินจำนวนนี้อยู่ในบัญชีเงินฝาก ซึ่งประชาชนที่ต้องการสืบค้นข้อมูลนี้สามารถติดต่อสอบถามกับสถาบันการเงินเป็นรายๆ ไป

ทั้งนี้ปัจจุบันจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีเงินฝากในบัญชีธนาคารที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปี รวมกันแล้วประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้นำเงินจำนวนนี้มาเก็บรักษาไว้ให้แทนสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งเบื้องต้นจากที่ได้หารือกับธนาคารพาณิชย์ ได้เห็นด้วยกับหลักการนี้

อย่างไรก็ตามยืนยันว่า เงินฝากของประชาชนที่กระทรวงการคลังนำมาเก็บรักษาไว้นั้น จะไม่มีการนำออกไปใช้แต่อย่างใด เป็นแค่การช่วยเก็บรักษาไว้ให้แทนสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ในอนาคตอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์ได้ ซึ่งประชาชนสามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับคืนเงินฝากได้ตลอด ไม่จำกัดระยะเวลา แต่หากเป็นกรณีของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบอายุการไถ่ถอนเกิน 10 ปีแล้ว ยังไม่มีการแสดงหลักฐานเพื่อขอไถ่ถอนพันธบัตรคืน จะถูกนำส่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดินทันที

พร้อมย้ำว่าในต่างประเทศได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาบริหารจัดการเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ และกันเงินสำรองอีกส่วนหนึ่งไว้เพื่อคืนให้แก่ประชาชน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้