วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กลุ่มชมรมแม่บ้าน สถ.เยี่ยมชม-เลี้ยงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เสิงสาง

กลุ่มชมรมแม่บ้าน สถ.เยี่ยมชม-เลี้ยงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เสิงสาง

  • Share:

ประธานชมรมแม่บ้าน สถ.ยกคณะฯเยี่ยมชมและเลี้ยงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง ชื่นชมการกำจัดขยะเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมร่วมสร้างสรรค์ผลงานหอศิลป์เสิงสางมรดกวัฒนธรรมของชุมชน

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสิงสาง โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พร้อม น.ส.สุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนจำนวน 104 คน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียน

จากนั้นช่วงบ่ายคณะเดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเสิงสาง รวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มของชุมชน ได้แก่ การประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ประดิษฐ์รูปภาพจากกระดาษรีไซเคิล จากเปลือกไข่กระดาษ เศษไม้เหลือใช้ ทำให้เกิดผลงานที่มีมูลค่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

พร้อมได้เดินทางไปยังหอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนมัธยมเสิงสาง ซึ่งเป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ที่ได้รับรางวัลของอำเภอเสิงสาง ในการนี้ประธานชมรมแม่บ้านฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ และในเวลา 15.30 น. ประธานชมรมแม่บ้านฯ ได้เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยมี นางสาวสุรรณา คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง เป็นผู้บรรยาย ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้