วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บวรศักดิ์' เผยปฏิรูป ก.ม.ยึดประโยชน์ ปชช.จ่อรับฟังความเห็นทั่วประเทศ

'บวรศักดิ์' เผยปฏิรูป ก.ม.ยึดประโยชน์ ปชช.จ่อรับฟังความเห็นทั่วประเทศ

  • Share:

"บวรศักดิ์" รับปฏิรูป ก.ม.ต้องหารือร่วม กก.ชุดอื่นด้วย พร้อมเปิดรับฟังความเห็น 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 ที่รัฐสภา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย กล่าวว่า ขณะนี้การทำงานของคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างหารือเรื่องแผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย โดยเตรียมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน นอกจากนี้จะเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนใน 4 ภูมิภาคและในกรุงเทพฯ โดยการรับฟังความเห็นหมดจะนำมาปรับปรุงเพื่อทำเป็นแผนต่อไป ทั้งแนวทางการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหรือกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบ และขณะนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น เกี่ยวกับการขายฝาก กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ หรือยาเสพติด แต่ทั้งหมดยังไม่มีข้อยุติ เพราะแนวทางการปฏิรูปกฎหมายต้องหารือร่วมกันกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ด้วย เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงได้นัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านวันที่ 31 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล 

นายบวรศักดิ์ กล่าวต่อว่า แนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่อาจมีประเด็นยกเลิกหรือปรับปรุง อาจมีผลทำให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นนี้ต้องยึดประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีประเด็นการเมืองเท่านั้น สำหรับกระบวนการออกกฎหมายโดยประชาชน ต้องกำหนดให้มีหน่วยงานคอยช่วยเหลือของประชาชนทั้งกระบวนการยกร่างกฎหมาย เรื่องนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และที่สำคัญกระบวนการปฏิรูปกฎหมายต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและบูรณาการแผนปฏิรูปทุกด้านจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งหมดมีเวลาจนถึง 5 เม.ย. 2561.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้