วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายนายอำเภอระดับสูง (ตอน3)

ย้ายนายอำเภอระดับสูง (ตอน3)

โดย ซี.12
31 ต.ค. 2560 05:12 น.
  • Share:

คำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 136 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ค้างอยู่มีต่อดังนี้

91.นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นอภ.เมืองสิงห์บุรี เป็น นอภ.เมืองร้อยเอ็ด 92.นายอิศรรัฐ แสงมณี นอภ.กงหรา พัทลุง เป็น นอภ.พนมไพร ร้อยเอ็ด 93.นายบุญชัย สมใจ นอภ.กระบุรี ระนอง เป็น นอภ.เมืองระนอง 94.นายมนตรี เกตุวิจิตร นอภ.มะขาม จันทบุรี เป็น นอภ.บ้านค่าย ระยอง 95.นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี เป็น นอภ.บ้านโป่ง ราชบุรี 96.นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอภ.เพ็ญ อุดรธานี เป็น นอภ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 97.นายแปลก เทพรักษ์ นอภ.พระพุทธบาท สระบุรี เป็น นอภ.เมืองลพบุรี 98.นายปรัชญา เปปะตัง นอภ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เป็น นอภ.บ้านหมี่ ลพบุรี 99.นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นอภ.เวียงแก่น เชียงราย เป็น นอภ.งาว ลำปาง 100.นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นอภ.ห้างฉัตร ลำปาง เป็น นอภ.เมืองลำปาง

101.นายวาทิต ปัญญาคม นอภ.แม่ระมาด ตาก เป็น นอภ.ห้างฉัตร ลำปาง 102.นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นอภ.ลอง แพร่ เป็น นอภ.เถิน ลำปาง 103.นายประทีป การมิตรี นอภ.ป่าซาง ลำพูน เป็น นอภ.เมืองลำพูน 104.นายบรรพต ยาฟอง นอภ.เชียงคาน เลย เป็น นอภ.เมืองเลย 105.นายชัชพงษ์ อาจแก้ว นอภ.ภูกระดึง เลย เป็น นอภ.เชียงคาน เลย 106.นายสมเกียรติ ศรีขาว นอภ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 107.นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นอภ.ไพรบึง ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 108.นายปิยะพันธ์ นาคะเสถียร นอภ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี เป็น นอภ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 109.นายสุริยา บุตรจินดา นอภ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 110.นายชวลิต ทรงกิตติ นอภ.ลำสนธิ ลพบุรี เป็น นอภ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

111.นายธวัชชัย นามสมุทร นอภ.บางบ่อ สมุทรปราการ เป็น นอภ.บางพลี สมุทรปราการ 112.นายเอก โสภิษฐานนท์ นอภ.หันคา ชัยนาท เป็น นอภ.บางบ่อ สมุทรปราการ 113.นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นอภ.คำตากล้า สกลนคร เป็น นอภ.บางคนที สมุทรสงคราม 114.นายเอกวิทย์ มีเพียร นอภ.ไพศาลี นครสวรรค์ เป็น นอภ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 115.นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นอภ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เป็น นอภ.เมืองสมุทรสาคร 116.นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นอภ.ตากฟ้า นครสวรรค์ เป็น นอภ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 117.นายสุเมธ ธีรนิติ นอภ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ เป็น นอภ.พระพุทธบาท สระบุรี 118.นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นอภ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี เป็น นอภ.เมืองสิงห์บุรี 119.นายธนยศ ปานขาว นอภ.แม่สอด ตาก เป็น นอภ.เมืองสุโขทัย 120.นายปรีชา สุทนต์ นอภ.น้ำปาด อุตรดิตถ์ เป็น นอภ.คีรีมาศ สุโขทัย

121.นายอนันต์ นาคนิยม นอภ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี เป็น นอภ.เมืองสุพรรณบุรี 122.ว่าที่ร้อยตรีธราธร แข็งขัน นอภ.ท่าวุ้ง ลพบุรี เป็น นอภ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 123.นายธวัช หงษ์บิน นอภ.ท้ายเหมือง พังงา เป็น นอภ.พระแสง สุราษฎร์ธานี 124.นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นอภ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี เป็น นอภ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 125.นายวิสูตร อินทรกำเนิด นอภ.เหนือคลอง กระบี่ เป็น นอภ.ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 126.นายเรืองยศ ลิ้นนุกูลเจริญ นอภ.บัวเชด สุรินทร์ เป็น นอภ.สังขะ สุรินทร์ 127.นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นอภ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ เป็น นอภ.บัวเชด สุรินทร์ 128.นายสมชาย อำพันกาญจน์ นอภ.วังหิน ศรีสะเกษ เป็น นอภ.ท่าตูม สุรินทร์ 129.นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นอภ.กาบเชิง สุรินทร์ เป็น นอภ.ปราสาท สุรินทร์ 130.นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นอภ.โนนสะอาด อุดรธานี เป็น นอภ.เพ็ญ อุดรธานี

131.นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นอภ.ห้วยคต อุทัยธานี เป็น นอภ.ลานสัก อุทัยธานี 132.นายคำรบ เครือณรงค์ นอภ.วารินชำราบ อุบลราชธานี เป็น นอภ.เมืองอุบลราชธานี 133.นายฤทธิสวรรค์ เทพพิทักษ์ นอภ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เป็น นอภ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 134.นายปัญญา เศวตธรรม นอภ.เขมราฐ อุบลราชธานี เป็น นอภ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 135.นายกฤตกร ถาศักดิ์ นอภ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ เป็น นอภ.เขมราฐ อุบลราชธานี 136.นายมนตรา กอซอ นอภ.ดอนตาล มุกดาหาร เป็น นอภ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี

เป็นอันครบถ้วนสำหรับรายการย้ายนายอำเภอระดับสูง.

อ่านเพิ่มเติม

ย้ายนายอำเภอระดับสูง (ตอน 2)

ย้ายนายอำเภอระดับสูง

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้