วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สอศ.ปั้นคนรับ “อีอีซี”

สอศ.ปั้นคนรับ “อีอีซี”

  • Share:

สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (พ.ศ.2560-2564) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษาและทวิภาคี ในสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง เมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร์ปี 2564 สอศ.จะผลิตกำลังคนรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งสิ้น 194,150 คน เป็นหลักสูตรระยะสั้น 125,920 คน ระดับ ปวช. 26,155 คน ปวส. 34,565 คน และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต 2,430 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้