วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประปาวางท่อพร้อมตัดถนน งานกรมทางหลวงที่สุวินทวงศ์-รื้อขยายท่อใหม่ 10.5 กม.งบ 252 ล.

แฟ้มภาพ

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า จากการที่ กปน. ได้ดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปี (พ.ศ.2560-2565) ด้วยงบประมาณ 42,750 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ กปน.ได้เริ่มดำเนินงานส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวแล้ว ได้แก่

งานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องบริเวณทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์) ตอน 2 พร้อมโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง ประกอบด้วยการรื้อย้ายท่อประปาเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการฯ และวางท่อประปาใหม่ไปพร้อมกัน รวมระยะทางประมาณ 10.5 กม. ด้วยงบประมาณ 252 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 เพื่อเสริมเสถียรภาพการสูบจ่ายน้ำในพื้นที่ชายขอบทั้งด้านปริมาณและแรงดัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมระบบท่อประธานให้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อระหว่าง กปน.และ กปภ.จ.ฉะเชิงเทรา

นายกวีกล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการวางท่อประปาพร้อมกับโครงการก่อสร้างถนนในลักษณะนี้ มีข้อดีคือสามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรอให้โครงการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จก่อน ซึ่งจะทำให้การวางท่อประปาใช้เวลานานขึ้น รวมทั้งต้องใช้วิธีดันท่อลอดซึ่งต้องใช้งบประมาณมากกว่าถึง 2 เท่า และจำเป็นต้องปิดถนนเป็นช่วงๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการสัญจร.

กปน. ได้ดำเนินการภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปี (พ.ศ.2560-2565) ด้วยงบประมาณ 42,750 ล้านบาท 30 ต.ค. 2560 01:11 30 ต.ค. 2560 01:11 ไทยรัฐ