วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกสูง 60 ซม.ไม่ปิดจราจร “รายงานวันจันทร์”-ซ่อมสะพานนวลฉวีด้วยเทคนิคแบบใหม่

สะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมพื้นที่ระหว่าง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี กับ อ.เมืองปทุมธานี เริ่มเปิดใช้งานตั้งปี 2502 ทำให้โครงสร้างสะพานบางส่วนชำรุดเสียหาย เพราะผ่านการใช้งานมาเกือบ 60 ปี

เร็วๆนี้กรมทางหลวงจะมีโครงการบูรณะซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ ซึ่ง “รายงานวันจันทร์” มีข้อมูลจาก บัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง มาชี้แจงให้ทราบ

----------------------------

ถาม  -  ที่มาของการบูรณะซ่อมแซมครั้งนี้

บัญชา  -  กรมทางหลวง ได้สำรวจโครงสร้าง สะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี พบว่า โครงสร้างสะพานหลายแห่งชำรุดเสียหาย พื้นผิวหลุดล่อน บริเวณท้องสะพานมีรอยถูกเรือเฉี่ยวชน และการยุบตัวบริเวณเชิงลาดสะพาน ซึ่งก่อนหน้านี้กรมทางหลวงมีโครงการที่จะปิดปรับปรุงซ่อมแซม โดยเสนอไว้ 2 แนวทางคือ 1.ยกสะพานสูงขึ้น เพื่อให้เรือลอดผ่านได้สะดวก และขยายช่องจราจรเพิ่มจาก 4 เป็น 6 ช่องจราจร เชิงลาดสะพานยาวขึ้นกว่าเดิม และ 2.ก่อสร้างสะพานตัวใหม่คู่ขนานกับสะพานตัวเก่า แต่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดิน ซึ่งกรมทางหลวงได้เลือกแนวทางแรกซึ่งส่งผลกระทบน้อยที่สุด แต่มีประชาชนคัดค้าน จึงต้องชะลอไป อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวง ซึ่งติดตามปัญหาดังกล่าวมาตลอด เกรงว่าโครงสร้างสะพานที่ชำรุด หากไม่เร่งซ่อมแซมโดยเร็ว อาจจะทำให้ชำรุดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานก่อสร้างสะพาน จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการซ่อมแซมสะพานใหม่ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ทั้งในเรื่องการตรวจสอบโครงสร้าง การยกสะพาน และการปรับเชิงลาดสะพาน เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อบริเวณคอสะพาน ทำให้รถสามารถวิ่งได้ตามปกติ โดยไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด

ถาม  -  จุดที่ต้องซ่อมแซมมีอะไรบ้าง

บัญชา  -  เริ่มจากโครงสร้างสะพานก่อน ตั้งแต่เสาตอม่อสะพานกลางน้ำ อาจจะต้องมีการเสริมคอนกรีต และยกระดับความสูงสะพานขึ้นให้เรือลอดผ่านได้ ความสูงไม่น่าจะเกิน 60 ซม. ส่วนพื้นสะพานจะต้องขูดแอสฟัลต์เก่าออกเพื่อเทใหม่พร้อมปรับระดับให้เรียบ เสาเหล็กค้ำยัน โครงเหล็กตาข่ายปิดสะพาน และนอตยึด รวมถึงทาสีสะพานใหม่โดยคงสีเขียวไว้ตามเดิม สำหรับมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะใช้ตาข่ายชนิดพิเศษมีความละเอียดและทนทาน สามารถรองรับเศษวัสดุ เศษสนิม ไม่ให้ตกหล่นลงแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงควบคุมการใช้เสียงไม่ให้ดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณสะพานและใกล้เคียง

ถาม  -  จะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่

บัญชา  –  หลังจากสำรวจเสร็จ กรมทางหลวงเตรียมเสนอตั้งงบประมาณ ปี 2562 เพื่อดำเนินการซ่อมแซม เบื้องต้นใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขอาจจะสูงเล็กน้อย เหตุที่สูงเพราะต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการทำงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชน รวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ต้องคัดเลือกบริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญการพิเศษด้านสะพาน คาดว่าจะเริ่มปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 ระยะเวลาประมาณ 8–12 เดือน.

สะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมพื้นที่ระหว่าง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี กับ อ.เมืองปทุมธานี เริ่มเปิดใช้งานตั้งปี 2502 ทำให้โครงสร้างสะพานบางส่วนชำรุดเสียหาย เพราะผ่านการใช้งานมาเกือบ 60 ปี 30 ต.ค. 2560 01:02 30 ต.ค. 2560 01:02 ไทยรัฐ