วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระองค์ทีเสด็จบางปู ทรงศึกษาระบบนิเวศ-ทรงทำกิจกรรมจิตอาสา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศที่บางปู พร้อมนำจิตอาสาทรงทำกิจกรรม...

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับรถยนต์ที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นการส่วนพระองค์ ไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อทรงนำจิตอาสาเฉพาะกิจซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นราวคราวเดียวกันจำนวน 60 คน ศึกษาและเรียนรู้ระบบธรรมชาติระบบนิเวศวิทยา โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ พ.อ.ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผอ.สถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก นายตรีรัช ภูคชสารศีล ผอ.มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เฝ้ารับเสด็จ

เมื่อถึงเสด็จเข้าสู่ห้องบรรยายศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ห้องเรียนธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพในบางปู พร้อมทรงร่วมเล่นเกมปริศนา สรรพชีวิตที่บางปู กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงอยู่กลุ่มที่ 1 และทรงร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับระบบนิเวศด้วยความสนพระทัย

จากนั้น เสด็จออกจากห้องบรรยายไปยังห้องนิทรรศการ เสด็จเข้าสู่ห้องนิทรรศการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ทอดพระเนตรเรื่องราวของป่าชายเลนที่บางปู นกน้ำในบางปู จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และระบบนิเวศต่างๆ ทั้งนี้ ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดจิตอาสาเฉพาะกิจในฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ พระมาลาสีฟ้า ผ้าพันคอพระราชทานสีเหลือง พร้อมทรงติดปลอกแขนจิตอาสาเฉพาะกิจที่ด้านซ้าย ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรโครงกระดูกปลาวาฬ วาฬบลูด้า โลมาอิรวดี และพระดำเนินไปยังเรือนสกุณา (หอดูนก) ทอดพระเนตรนกอพยพและนกประจำถิ่นต่างๆ บริเวณบ่อน้ำกร่อย

ต่อมาจากนั้น พระดำเนินไปยังสะพานแขวนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แต่ระหว่างทางได้ทอดพระเนตรจุดศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางด้วยความสนพระทัย พร้อมนำกล้องโพราลอยด์ส่วนพระองค์มาถ่ายรูปทัศนียภาพสองข้างทางด้วยความสนพระทัยยิ่ง อาทิ ทอดพระเนตรปูแสม พร้อมทรงปล่อยปูแสม จุดศึกษาหอยแดง อันเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา จุดศึกษาปลากะจัง และจุดศึกษาแสมทะเลตลอดจนการสาธิตของจิตอาสา โดยใช้ลิ้นสัมผัสแสมทะเล

เมื่อพระดำเนินถึงสะพานแขวน เสด็จไปยังหอสูง ชั้น 3 (โดยบันได) ทอดพระเนตรเรือนยอดต้นไม้ ตามพระอัธยาศัย และเสด็จจากชั้น 3 ไปยังชั้น 2 ทรงพระดำเนินตามเส้นทางสะพานแขวน ทอดพระเนตรธรรมชาติเรือนยอดต้นไม้

ต่อมาประทับรถไฟฟ้าที่นั่ง เสด็จไปยังบริเวณจุดทอดพระเนตรนกนางนวล ระหว่างเส้นทาง เสด็จทอดพระเนตรแสมทะเล แสมขาว ปลาตีนทะเล และนกนางนวลในทะเล แล้วทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนกนางนวลและไปยังบริเวณปลูกป่าชายเลน ทรงปลูกป่าชายเลน และทรงพระดำเนินไปปล่อยปูทะเล จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณริมทะเล ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทะเล และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามเส้นทางธรรมชาติ รวมระยะทาง 1.87 กิโลเมตร แล้วเสด็จประทับรถไฟฟ้าที่นั่ง เสด็จไปยังศาลาสุขใจ ทรงพระดำเนินไปยังห้องพระบารมีปกเกล้า ประทับพักพระอิริยาบถตามพระอัธยาศัย สมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับ

อนึ่ง การเสด็จมาทรงนำจิตอาสาเฉพาะกิจรุ่นราวคราวเดียวกันมาทำกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ในครั้งนี้ ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศวิทยาให้คน ป่าไม้ สัตว์ป่า อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและระบบนิเวศที่บางปู พร้อมนำจิตอาสาทรงทำกิจกรรม... 29 ต.ค. 2560 16:39 29 ต.ค. 2560 17:13 ไทยรัฐ