วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวงในดวงใจ

พสกนิกรกว่า 19 ล้านคนที่ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตากับปวงชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่า น้ำตาที่เนืองนอง เป็นน้ำตาอาลัยที่ปกคลุมอยู่ในจิตใจของพสกนิกรชั่วนิจนิรันดร์

จากความประทับใจที่ถ่ายทอดมาเป็นความตื้นตันในพระมหากรุณาธิคุณ ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.โรงพยาบาลศิริราช ที่ได้ถวายงานเข็นพระเก้าอี้เลื่อนให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะแพทย์เวรประจำ ตั้งแต่ปี 2538 และถวายการรักษาพระหทัยมาตลอด 21 ปี แม้ในวินาทีสุดท้ายทำหน้าที่สำคัญผู้ประคองพระโกศพระบรมอัฐิในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จดจำในพระราชจริยวัตรที่ไม่เคยเห็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ ไม่เคยฟุ้งเฟ้อ สมถะ และที่สำคัญ

พระองค์ทรงนึกถึงประชาชนเสมอ เพียงเท่านี้พอแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

ความประทับใจที่บันทึกไว้โดย ปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ในชีวิตได้เข้าเฝ้าฯในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและในฐานะพนักงานบริษัท

ทุกครั้งพระองค์ท่านไม่ใช่แค่เสด็จฯมาแล้วก็เสด็จฯกลับ มีความรู้สึกว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตตามาก การเข้าเฝ้าฯเราไม่ต้องพูดราชาศัพท์ ให้พูดแนะนำตนเองว่า ข้าพระพุทธเจ้า จากนั้นใช้คำพูดสามัญได้ และให้ลงท้ายด้วยคำว่า พระพุทธเจ้าข้า เราจำไว้แค่นั้นพอ

ที่ประทับใจมาก ท่านทรงสอนให้รู้จักความพอเพียง

สำหรับคนญี่ปุ่นที่บริษัทตรีเพชรอีซูซุฯนั้น คนญี่ปุ่นศรัทธาในหลวงรัชกาลที่ 9 มาก ถึงแม้ราชการจะขอให้แต่งกายไว้ทุกข์แค่ 30 วัน ในส่วนของเอกชน แต่บริษัทให้แต่งกายไว้ทุกข์ 100 วัน และเมื่อครบแล้ว แล้วแต่ความตั้งใจของพนักงานว่าจะแต่งดำต่อหรือไม่ ถ้าแต่งชุดยูนิฟอร์มก็ขอให้ติดโบไว้ทุกข์

ในความทรงจำเหล่านี้ จะถูกถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่คำบอกเล่า จดบันทึก ภาพประวัติศาสตร์ ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่จะถ่ายทอดด้วยพลังศรัทธา แต่ชาวโลกก็จะต้องจดจำภาพแห่งความทรงจำที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด 365 วันที่ผ่านมา

สิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ และประวัติศาสตร์ของโลก ทั้งในต่างประเทศ ในองค์การสหประชาชาติ และในมิตรประเทศทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นที่ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระราชดำริ พระบรมราโชวาท ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับหมู่มวลพสกนิกรอย่างหาที่เปรียบมิได้

เชื่อว่า น้ำตาและความทุกข์โศก ที่คนไทยหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวจะกลายเป็น พลังที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย นำกลับเข้าสู่ความร่มเย็นและสามัคคีกลับคืนมา

ธ ทรงสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

พสกนิกรกว่า 19 ล้านคนที่ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตากับปวงชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่า 29 ต.ค. 2560 15:10 29 ต.ค. 2560 16:11 ไทยรัฐ