วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รู้จัก 'ช้าง 10 ตระกูล' สัตว์หิมพานต์ประจำทิศเหนือ รอบพระเมรุมาศ

การสร้างพระเมรุมาศนั้นได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตร ตามคติความเชื่อของไตรภูมิวิทยา ซึ่งเป็นคติที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา ที่เปรียบพระเมรุมาศกับเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางแห่งจักรวาลและเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เชิงเขาพระสุเมรุนั้นเป็นที่ตั้งของป่าหิมพานต์และสระอโนดาต ที่มีสัตว์หิมพานต์ประเภทต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย รวมถึง “ช้าง” ที่คนไทยเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองอีกด้วย

วันนี้ ไทยรัฐออนไลน์ จะพาไปรู้จักกับ “ช้าง 10 ตระกูล” สัตว์หิมพานต์ประจำทิศเหนือ รอบพระเมรุมาศที่จัดตั้งไว้อย่างวิจิตรบรรจงดุจมีชีวิต ราวกับอยู่กลางป่าหิมพานต์อย่างแท้จริง โดยประติมากรรม “ช้าง 10 ตระกูล” นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ได้รับมอบหมายให้ปั้นช้างต้นแบบทั้งหมด 30 ตัว โดยนำลักษณะของช้างตามตำราคชลักษณ์ ตระกูลพรหมพงศ์ ผสมผสานกับจินตนาการ และจัดวางท่วงทา อิริยาบถอย่างสง่างามตามธรรมเนียมโบราณและสมบูรณ์แบบที่สุด

ช้างมงคลประจำทิศเหนือ อาศัยอยู่ปากแม่น้ำหัตถีมุข ประกอบด้วยช้าง 10 ตระกูล ดังนี้

1.ตระกูลฉัททันต์ มีผิวกายขาวบริสุทธิ์ดุจสีเงินยวง จะเหาะไปในนภาอากาศก็ได้ ครั้นจะไปทางบกก็ไปได้รวดเร็ว และมีพละกำลังเหนือกว่าช้างใดๆ

2.ตระกูลอุโบสถ มีลักษณะสูงใหญ่สง่างาม ผิวดังสีทอง มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ มีช้างสีเหลืองเป็นบริวาร และถือกันว่าพญาช้างอุโบสถนั้น สมควรเป็นพาหนะของพระมหาจักรพรรดิเท่านั้น

3.ตระกูลเหมหัตถี มีผิวสีเหลืองดังทอง ลักษณะสูงใหญ่ มีหมู่ช้างพลายพังเป็นบริวารจำนวนมาก

4.ตระกูลมงคลหัตถี ผิวดังสีดอกอัญชัน รูปร่างสูงสง่า

5.ตระกูลคันธหัตถี ผิวตัวดังไม้กฤษณา ร่างสูงใหญ่ กลิ่นตัวและมูตรคูตหอมหวนชื่นใจ

6.ตระกูลปิงคลหัตถี สีตัวเหลืองอ่อนดังสีตาแมว สูงสง่างาม มีช้างเป็นบริวารจำนวนมาก

7.ตระกูลตัมพหัตถี ผิวสีทองแดง มีกำลังและบริวารมาก

8.ตระกูลปัณฑรหัตถี สีตัวดังเขาไกรลาศ หมายถึงสีขาวนั่นเอง เพราะเขาไกรลาศนั้นว่ากันว่ามีหิมะจับขาวไปหมด

9.ตระกูลคังไคยหัตถี สีกายดังสีอุทกวารี หมายถึงสีของแม่น้ำ

10.ตระกูลกาฬวกหัตถี มีสีกายดังสีปีกกา

ที่มา : จิตอาสาเขียนสีประติมากรรมพระเมรุมาศฯ , ภาพโดย Sawin Tantanawat , นัยนาโชติสุข

การสร้างพระเมรุมาศนั้นได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตร ตามคติความเชื่อของไตรภูมิวิทยา ซึ่งเป็นคติที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา ที่เปรียบพระเมรุมาศกับเขาพระสุเมรุ 29 ต.ค. 2560 13:29 29 ต.ค. 2560 17:19 ไทยรัฐ