วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มือทำงานใน คสช.

มือทำงานใน คสช.

โดย ซี.12
30 ต.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ขึ้นปีงบประมาณใหม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในระดับสูงกันหลายหน่วยงานไม่เว้นแม้แต่ คสช. หน่วยงานพิเศษในการกุมอำนาจรัฐ

ปีนี้มีผู้นำทางทหาร และ ผบ.เหล่าทัพ เกษียณอายุราชการไป 3 ราย ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งใน คสช.ไปด้วย และคนที่เข้าใหม่ก็เข้ามามีที่นั่งใน คสช.ด้วยคือ

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นเลขานุการ และที่ปรึกษาของบุคคลใน คสช.เสียใหม่ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งดังนี้

1.พลเอก อาทร โลหิตกุล รองเลขาธิการฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2.พลตรี อนุศิษฐ์ ศุภธนิต รองเลขาธิการฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 3.พลเรือเอก บรรจบ ปรีชา รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 4.พลอากาศโท สุรศักดิ์ หมู่พยัคฆ์ รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 5.พลตำรวจเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย รองเลขาธิการฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 6.พลเอก สถิต แจ่มจำรัส รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 7.พลเอก วลิต โรจนภักดี รองเลขาธิการฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 8.พลโท นิรันดร สมุทรสาคร รองเลขาธิการฯ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 9.พลเอก นครา สุขประเสริฐ รองเลขาธิการฯ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ 10.พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รองเลขาธิการฯ พลเรือเอก นริส ประทุม–สุวรรณ 11.พลอากาศเอก อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ รองเลขาธิการฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 12.พันตำรวจเอก รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ รองเลขาธิการฯ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 13.นางมยุระ ช่วงโชติ รองเลขาธิการฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 14.พลเอก โกญจนาท ศุกระเศรณี รองเลขาธิการฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ส่วนที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 14 ราย มีดังนี้

1.พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ที่ปรึกษาฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2.พลเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 3.พลเรือเอก มานิตย์ สูนนาดำ ที่ปรึกษาฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 4.พลอากาศเอก วิโรจน์ นิสยันต์ ที่ปรึกษาฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 5.พลตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ อรุณศรีโสภณ ที่ปรึกษาฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 6.พลเอก ระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ ที่ปรึกษาฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 7.พลเอก กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ ที่ปรึกษาฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 8.พลโท เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 9.พลตรี นเรศน์ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาฯ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ 10.พลเรือโท ปัญจวัชร์ วิสุทธิทรัพย์ ที่ปรึกษาฯ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 11.พลอากาศเอก ฌเณศ ชลิตภิรัติ ที่ปรึกษาฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง 12.พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ที่ปรึกษาฯ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 13.พลตำรวจเอก ไพศาล เชื้อรอต ที่ปรึกษาฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 14.พลเอก สุรชัย สินไชย ที่ปรึกษาฯ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งแต่งตั้ง พันเอก วินธัย สุวารี เป็น โฆษกประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง เป็น รองโฆษก
ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลตรี วิระ โรจนวาศ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายคนันท์ ชัยชนะ เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็น ประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้