วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. รับปริมาณนำ้ปีนี้ ใกล้เคียงปี 54 เผย ผบ.ทบ.สั่ง รับมือ 22 จังหวัด

วินธัย รับปริมาณนำ้ปีนี้ใกล้เคียงปี 54 วางแผนบริหารจัดการรับมือแล้ว เผย ผบ.ทบ. สั่ง ศบภ.ทบ.เตรียมความพร้อม ส่งกำลังพลจำนวน 31 กองร้อย ช่วยเหลือ ปชช.เหยื่อน้ำท่วม พร้อมให้ความสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องจำเป็นต่างๆ...

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 60 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่มีค่อนข้างมากในปีนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน ตาลัส เซินกา พายุไต้ฝุ่นทกซูรี และพายุดีเปรสชัน เมื่อเปรียบกับ ณ เวลาเดียวกัน ในปี 2554 มีปริมาณน้ำฝนรวมสะสมที่ 1,798 มิลลิเมตร ในทางสถิตินับว่ามีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่ด้วยรัฐบาลได้พยายามบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมมาแต่เนิ่นๆ ตามห้วงเวลาตั้งแต่ในช่วงก่อนน้ำมา และระหว่างน้ำมา เช่น การพัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ แก้มลิง ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศ การวางแผนเวลาการระบายน้ำฤดูฝน การบริหารระดับน้ำในเขื่อนให้มีระดับเหมาะสม การวางแผนใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เช่น การกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ต่างๆ และเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลต่างๆ โดยกรมชลประทาน

อย่างไรก็ตามทั้งหมดได้มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนนั้น โดยพยายามที่จะไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างมาก โดยในส่วนพื้นที่สุดวิสัยที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้มีแผนการดูแลเยียวยาไว้แล้วตามความเหมาะสมอย่างดีที่สุด อีกทั้งในพื้นที่ดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้มีสั่งการกำชับผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการติดตามข่าวสภาพอากาศ และการแจ้งเตือนจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ได้ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือน ปัจจุบันทุกหน่วยอยู่ในขั้นระหว่างการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ จะได้มีการติดตาม และกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด โดยในภาพรวมขณะนี้ ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก (ศบภ.ทบ.) ได้ส่งกำลังพลจำนวน 31 กองร้อย ช่วยเหลือ ปชช. เข้าปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 22 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทาง ศบภ.ทบ.ส่วนกลาง ได้มีการเตรียมการที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องจำเป็นต่างๆ เอาไว้ ทั้งเรื่องคน และเครื่องมือต่างๆ ไว้คอยเสริมกรณีจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอเข้ามา.

วินธัย รับปริมาณนำ้ปีนี้ใกล้เคียงปี 54 วางแผนบริหารจัดการรับมือแล้ว เผย ผบ.ทบ. สั่ง ศบภ.ทบ.เตรียมความพร้อม ส่งกำลังพลจำนวน 31 กองร้อย ช่วยเหลือ ปชช.เหยื่อน้ำท่วม พร้อมให้ความสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องจำเป็นต่างๆ... 29 ต.ค. 2560 11:53 29 ต.ค. 2560 13:16 ไทยรัฐ