วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยภาพ พุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ ที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร

ทำความรู้จัก พระพุทธชินสีห์ องค์พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 1 ในจุดประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9...

ในพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดบวรนิเวศวิหาร จะมีริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 6 ยาตราจากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

สำหรับ วัดบวรนิเวศวิหาร จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุยังพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ องค์พระประธานภายในพระอุโบสถ

สำหรับ พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จฯ มาถวายสักการะในโอกาสต่างๆ ประดิษฐานอยู่ข้างหน้าพระพุทธสุวรรณเขต เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย หน้าตักกว้าง 5 ศอก 4 นิ้ว สองข้างพระพุทธชินสีห์มีรูปพระอัครสาวกคู่หนึ่ง สันนิษฐานว่า สมเด็จพระธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับ พระพุทธชินราช และพระศรีศาสดา เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารด้านทิศเหนือของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ต่อมา วิหารชำรุดทรุดโทรมลง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่มุขหลังของพระอุโบสถจตุรมุข วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพุทธศักราช 2374.

ทำความรู้จัก พระพุทธชินสีห์ องค์พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 1 ในจุดประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9... 29 ต.ค. 2560 11:06 29 ต.ค. 2560 11:55 ไทยรัฐ