วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทหารเรือมาแล้ว! ส่งเรือผลักดันน้ำ 30 ลำ ไปร้อยเอ็ด เร่งระบายน้ำชีลงโขง

ทหารเรือมาแล้ว! ส่งเรือผลักดันน้ำ 30 ลำ ไปร้อยเอ็ด เร่งระบายน้ำชีลงโขง

  • Share:

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ส่งเรือผลักดันน้ำ 30 ลำ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณลุ่มน้ำชีให้ระบายลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง


เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 60 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดย อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ได้ทำการลำเลียงเรือผลักดันน้ำ จำนวน 30 ลำ พร้อมกำลังพลและอุปกรณ์ ออกเดินทางจาก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การสนับสนุนในการเร่งประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณลุ่มน้ำชี ให้ระบายลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงให้รวดเร็วยิ่งขื้น

สำหรับเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำหลาก มาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งแนวความคิดนี้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้นำไปดัดแปลงระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาระบบน้ำทั่วประเทศ และจากองค์ความรู้ในการสร้างเรือผลักดันน้ำ ที่คงมีอยู่ ทำให้กองทัพเรือสร้างเรือผลักดันน้ำขึ้นใหม่ เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในปี 2554 ทั้งยังสนองต่อพระราชดำริแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่มีอยู่เดิม มาผลิตและพัฒนาขึ้นใหม่เป็น 3 ขนาด คือ ขนาด 320 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 220 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 120 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เรือผลักดันน้ำ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการระบายน้ำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ครั้งละปริมาณมาก อีกทั้งยังสามารถชะล้างไล่ดินเลนที่ตกตะกอนอยู่ก้นแอ่งให้หมดไป ทำให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแอ่ง เป็นบึง และคอขวด เนื่องจากเป็นที่ลุ่มระบายน้ำออกได้ลำบากและไหลได้ไม่เร็ว

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้ทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยก่อนหน้านี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้จัดเรือผลักดันน้ำ ไปติดตั้งบริเวณแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงได้ส่งเรือผลักดันน้ำ 12 ลำ ให้การสนับสนุนสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 56 อุโมงค์พระราม 9 และคลองสามเสน บริเวณอุโมงค์บึงมักกะสัน รวมถึงได้จัดเรือหลวงมารวิชัย สนับสนุนการผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ไหลลงสู่ทะเลร่วมกับเรือผลักดันน้ำอีก 7 ลำ บริเวณคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้