วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงสั่งซ่อมใหญ่คู่ขนานลอยฟ้า

ภาพจาก Google Maps

แยกสิรินธรถึงปลายทาง-ท่อระบายน้ำชำรุดน้ำไหลลงพื้นล่าง

นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงมีโครงการกิจกรรมบูรณะสะพานขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงซ่อมแซมทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ระยะทาง 9.363 จากทางแยกต่างระดับสิรินธร กม.3+386 ถึงทางแยกต่างระดับฉิมพลี กม.13+200 ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณเลยจุดข้ามทางแยกพุทธมณฑลสาย 2 ไป 500 เมตร เนื่องจากโครงสร้างทางชำรุด หลายจุด โดยเฉพาะระบบระบายน้ำ พบท่อระบายน้ำและข้อต่อใต้โครงสร้างชำรุด เวลาฝนตกน้ำจะไหลตกใส่รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมา ทำให้รถต้องวิ่งหลบซึ่งอาจเกิดอันตราย และทำให้เสียผิวจราจร กรมทางหลวงจะปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด รวมถึงพื้นรอยต่อ และระบบด้านความปลอดภัยด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และประเมินค่าก่อสร้าง เมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอขอใช้งบประมาณปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี ส่วนของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการประสานดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไปพร้อมกันด้วย

สำหรับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกของกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 4.515 กม. จากบริเวณทางแยกอรุณอมรินทร์ถึงทางแยกต่างระดับสิรินธร ช่วงที่ 2 ของกรมทางหลวง แบ่งช่องทางจราจรไป-กลับข้างละ 2 ช่องจราจร มีทางขึ้น-ลง 2 แห่ง.

นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงมีโครงการกิจกรรมบูรณะสะพานขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงซ่อมแซมทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 28 ต.ค. 2560 05:54 28 ต.ค. 2560 05:56 ไทยรัฐ