วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทางหลวงเข้าติดตั้งสะพานช่วยพื้นที่น้ำท่วม

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ระดับน้ำแม่ขานได้สูงขึ้นจนเป็นเหตุให้สะพานขาดบริเวณบ้านห้วยโท้ง-บ้านสันปูเลย (สะพานเชื่อมระหว่างบ้านห้วยโท้งกับบ้านสันปูเลย) และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ซึ่งสะพานดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง มีความกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร ทั้งนี้ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซึ่งมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องมือ ได้ดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์ (สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) ความยาว 60 เมตร โดยได้รับการร้องขอจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ระดับน้ำแม่ขานได้สูงขึ้นจนเป็นเหตุให้สะพานขาดบริเวณบ้านห้วยโท้ง-บ้านสันปูเลย 28 ต.ค. 2560 05:50 ไทยรัฐ