วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งการจัดเก็บขยะ พื้นที่ "สนามหลวง"

กทม.จัดเก็บขยะรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 4 วัน 565 ตัน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2560 รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม.เปิดเผยว่า กทม.ได้สรุปสถิติขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พบว่า ตั้งแต่วันที่ 23-26 ต.ค.2560 สำนักงานเขตพระนคร สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตที่สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งหมด 36 เขต มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฉลี่ยวันละ 1,858 คน สามารถจัดเก็บขยะรวม 4 วัน ได้ 565 ตัน ดังนี้ วันที่ 23 ต.ค.2560 สามารถจัดเก็บได้ 39 ตัน วันที่ 24 ต.ค.2560 จัดเก็บได้ 48 ตัน วันที่ 25 ต.ค.2560 จัดเก็บได้ 139 ตัน และวันที่ 26 ต.ค.2560 จัดเก็บได้มากที่สุดจำนวน 339 ตัน.

กทม.จัดเก็บขยะรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 4 วัน 565 ตัน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2560 รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม.เปิดเผยว่า กทม.ได้สรุปสถิติขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 28 ต.ค. 2560 05:14 28 ต.ค. 2560 05:45 ไทยรัฐ