วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิทรรศการเทิดพระอัจฉริยภาพ ร.9

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนี้

นิทรรศการ “ศาสตราสถาปัตย์ไทย : พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ” จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี), กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบและก่อสร้างพระเมรุมาศแห่งรัชกาลที่ 9 ให้กับประชาชน เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.30-21.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ จนถึงวันที่ 7 ม.ค.2561 ที่ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์ทีซีดีซี อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” จัดแสดงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั่วทุกภูมิภาค และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลศิริราช จัดแสดงที่ลานกลางแจ้งบริเวณพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เวลา 10.00-17.00 น. ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้

ส่วนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดง 3 นิทรรศการที่น่าสนใจ เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00-20.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ โดยชั้น 7 จัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ จัดแสดงถึงวันที่ 5 พ.ย.นี้, ชั้น 8 นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” จัดถึงวันที่ 26 พ.ย.นี้ และชั้น 9 นิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” จัดถึงวันที่ 7 ม.ค.2561

ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง จัดนิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ ๘๙/๗๐/๔๔๔๗+=๙➞๑๐ การจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ และ ๒๓ วิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จำนวนกว่า 109 ชิ้น เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 10.00-19.00 น. ปิดวันพุธ จัดแสดงถึงวันที่ 19 ธ.ค.นี้

จ.นครปฐม ที่หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม จัดนิทรรศการ “In Loving Remembrance” เรื่อง “ส่งเสด็จ” จัดแสดงถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้

จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดนิทรรศการ ณ 9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ที่หน้าวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต เช่น การเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านเขาเต่า รวมทั้งการจัดแสดงรถยนต์ยี่ห้อจี๊ป สีฟ้า และรถบลูโดเซอร์พระราชทานที่ใช้ในการก่อสร้างถนนห้วยมงคล อำเภอหัวหิน โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทแห่งแรกของประเทศ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆของในหลวงรัชกาลที่ 9 28 ต.ค. 2560 04:38 28 ต.ค. 2560 04:47 ไทยรัฐ