วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลื้มทุ่มเทวิจัยช่วยส่งอันดับ มธ.สูงขึ้น

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS Asia University Ranking 2018 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 97 ของเอเชีย ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำกว่า 100 เป็นครั้งแรก และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ซึ่งขยับขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 อันดับ ถือว่าดีขึ้นในรอบ 3-4 ปี เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเกณฑ์จำนวนผลงานการตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ซึ่งสูงขึ้นมาก เพราะเราบังคับให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย อย่างไรก็ตาม จะพบว่าอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีผลงานตีพิมพ์จำนวนสูงขึ้นมาก เพราะเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ ขณะที่อาจารย์สายสังคมศาสตร์ ก็ส่งเสริมให้แปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเช่นกัน โดยให้บริการการแปลเป็นภาษาอังกฤษ แต่ยังมีจำนวนไม่มากนัก เพราะหัวข้อวิจัยค่อนข้างเป็นเรื่องของประเทศไทยที่ใช้ภาษาไทยจะเหมาะสมกว่า นอกจากนี้ยังมีการเร่งการบรรจุอาจารย์ใหม่ จำนวน 200-300 คนในรอบ 3 ปี จึงทำให้สัดส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น

“ผลจากการทุ่มเทและสนับสนุนอาจารย์ทุกคนทำวิจัย จึงออกดอกผลทำให้อันดับของมหาวิทยาลัยดีขึ้น และเชื่อว่าปีหน้าผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะดีขึ้นแน่นอน” ศ.ดร.สมคิดกล่าว.

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS Asia University Ranking 2018 ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 97 ของเอเชีย 28 ต.ค. 2560 04:34 28 ต.ค. 2560 04:37 ไทยรัฐ