วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทีโอทีย้ำบริการต่อเนื่อง ปิดฉากสัมปทานโทรศัพท์บ้าน 2.6 ล้านเลข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่สัญญาสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด สิ้นสุดลง หรือครบ 25 ปี (29 ต.ค.35-28 ต.ค.60) ซึ่งเมื่อครบสัญญาสัมปทานนั้น ทรูจะต้องส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานให้กับทีโอที โดยจะมีพิธีส่งมอบทรัพย์สินอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ต.ค.นี้ สำหรับทรัพย์สินที่ทรูต้องส่งมอบให้กับทีโอทีนั้น มีมูลค่าราว 86,000 ล้านบาท ลูกค้า 900,000เลข หมาย ส่วนคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างกันก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป


ทั้งนี้ ตลอด 25 ปี ทีโอทีได้รับรายได้จากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว ราว 41,000 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของรายได้ร่วมตามส่วนแบ่งรายได้ของสัญญาสัมปทาน ซึ่งที่ผ่านมา ทรูมีลูกค้าที่มาใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานสูงสุดเกือบ 2 ล้านเลขหมาย แต่เมื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคได้หันไปใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น จึงมีการทยอยยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน จนเหลือ 900,000 เลขหมาย ซึ่งทีโอทีจะต้องดูแลลูกค้าดังกล่าวให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีโอทีได้เตรียมการและแจ้งลูกค้าให้รับทราบมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา โดยมั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนืองนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เห็นชอบแผนการดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจว่า ลูกค้า 900,000 เลขหมาย จะยังคงเป็นลูกค้าของทีโอทีต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งเป็นวันที่สัญญาสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด สิ้นสุดลง 28 ต.ค. 2560 04:06 28 ต.ค. 2560 04:12 ไทยรัฐ