วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมายกำหนดการ พระราชกุศลพระบรมอัฐิ วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกําหนดการ พระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท