วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวไทยในนิวซีแลนด์ ถวายดอกไม้จันทน์ น้อมแสดงความอาลัย ในหลวง ร.9

ชาวไทยจากหลายเมืองในนิวซีแลนด์ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ที่สถานทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย ในหลวง ร.9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 22.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับวัด และชุมชนไทยในประเทศนิวซีแลนด์จัดพิธีทางศาสนา และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ น้อมแสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 12 รูป จากวัดญาณประทีปโอ๊คแลนด์ วัดธรรมประทีปเวลลิงตัน และวัดพระธรรมกายเวลลิงตัน เข้าร่วมพิธีฯ มีเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น และครอบครัว พร้อมกับชาวไทย และครอบครัว รวมถึงนักเรียน-นักศึกษาไทย จากหลายเมืองในนิวซีแลนด์ อาทิ กรุงเวลลิงตัน และเมืองต่างๆ ในเขตเวลลิงตัน นครโอ๊คแลนด์ เมืองไครสต์เชิร์ช เมือง Palmerston North เมือง Napier เมือง Wanganui เมือง Hamilton และมีนาย Ben King รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฯ นิวซีแลนด์ (อดีตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศฯ นิวซีแลนด์ รวมทั้งชาวนิวซีแลนด์ที่มีความผูกพันกับไทยรวมประมาณ 400 คน เข้าร่วมพิธีฯ

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วจึงได้นิมนต์พระราชวรญาณมุนี วัดญาณประทีปโอ๊คแลนด์ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นพระสงฆ์ 8 รูป สวดพระพุทธมนต์ เอกอัครราชทูตฯ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ เอกอัครราชทูตฯ กรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก

ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้จุดไฟหลวงนำจากหีบเพลิงพระราชทาน และได้นำชาวไทยในนิวซีแลนด์ถวายดอกไม้จันทน์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จนถึงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งดอกไม้จันทน์ที่ถวายในพิธีฯ ทั้งหมดกลับไปยังกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

ชาวไทยจากหลายเมืองในนิวซีแลนด์ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ที่สถานทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน แสดงความอาลัยครั้งสุดท้าย ในหลวง ร.9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 27 ต.ค. 2560 16:53 29 ต.ค. 2560 10:36 ไทยรัฐ