วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวอินเดียทุกศาสนา ถวายดอกไม้จันทน์
 น้อมแสดงความอาลัยในหลวง ร.9

ชาวอินเดียทุกศาสนาบนแผ่นดินพุทธภูมิ ถวายดอกไม้จันทน์ น้อมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย แด่ในหลวง ร.9 ที่วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา และที่วัดกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ

เมื่อ 27 ต.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ปริมณฑลสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 26 ต.ค.(ตามเวลาท้องถิ่น) พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นางสาวศิรินภา สินพัฒนานุกูล รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกลกาตา ชื่อเดิม กัลกัตตา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นำพระสงฆ์นานาชาติ ผู้นำศาสนาฮินดู มุสลิม และลัทธิต่างๆ ในเมืองพุทธคยา ข้าราชการสถานกงสุล พสกนิกรชาวไทย และชาวอินเดียท้องถิ่น กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ น้อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายภทวัฒน์ จันทรังสี กงสุล เป็นผู้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธี และพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) สดับปกรณ์

จากนั้นผู้นำศาสนา พระสงฆ์นานาชาติ พสกนิกรชาวไทย และชาวอินเดีย ได้ร่วมกันถวายดอกไม้จันทน์ น้อมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย 

ส่วนที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ ปริมณฑลสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์ คณะสงฆ์นานาชาติ และชาวอินเดียทุกศาสนา รวมถึงชาวไทยที่ไปแสวงบุญอยู่ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ได้ร่วมกันถวายดอกไม้จันทน์ น้อมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกัน

หลังจากพิธีถวายดอกไม้จันทน์เสร็จสิ้นลง ทั้งหมดหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ที่หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดเพื่อให้ผลบุญแห่งการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ชาวอินเดียทุกศาสนาบนแผ่นดินพุทธภูมิ ถวายดอกไม้จันทน์ น้อมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย แด่ในหลวง ร.9 ที่วัดไทยพุทธคยา เมืองพุทธคยา และที่วัดกุสินาราเฉลิมราชย์ ในรัฐอุตตรประเทศ 27 ต.ค. 2560 15:56 27 ต.ค. 2560 16:37 ไทยรัฐ