วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หยุดลือข่าว! สรรพากร แจงชัด ไม่เก็บภาษีวัด ศาสนสถาน และผู้บริจาคเงิน

หยุดลือข่าวไม่จริง! กรมสรรพากร ชี้แจง ไม่มีนโยบายเรียกเก็บภาษีวัด ศาสนสถาน และผู้บริจาคเงิน

รายงานข่าวจาก กรมสรรพากร ระบุว่า ตามที่มีการส่งข้อความทางสื่อออนไลน์ ว่ากรมสรรพากรจะมีระบบจัดเก็บภาษีจากวัด และผู้ที่ทำบุญจะต้องถูกภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยนั้น

ทั้งนี้ กรมสรรพากรขอเรียนชี้แจงว่า กรมสรรพากรไม่มีนโยบายจัดเก็บภาษีจากวัดหรือศาสนสถานแต่อย่างใด รวมทั้งผู้ที่บริจาค ก็ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ที่กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพัฒนาขึ้นมานั้น เป็นระบบที่มีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคเงินให้แก่ศาสนสถาน โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค ซึ่งจะทำให้ได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วขึ้นเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด

หยุดลือข่าวไม่จริง! กรมสรรพากร ชี้แจง ไม่มีนโยบายเรียกเก็บภาษีวัด ศาสนสถาน และผู้บริจาคเงิน 27 ต.ค. 2560 15:32 27 ต.ค. 2560 16:00 ไทยรัฐ