วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจ้าพระยาเอ่อล้นแนวกั้น น้ำซึมจ่อทะลัก ท่วมย่านการค้าเมืองอ่างทอง

แม่น้ำเจ้าพระยาจ่อล้นแนวพนังกั้น ฝ่ายเทศบาลเร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจ ศูนย์ราชการ กรอกกระสอบทรายเสริมจุดเสี่ยง เตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง หลังมีบางจุดน้ำซึมลอดออกมาตลอด...

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2560 สถานการณ์น้ำเจ้าพระเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองอ่างทอง เร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจ ศูนย์ราชการ กรอกกระสอบทรายเสริมจุดเสี่ยง เตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำเจ้าพระยาตลอดแนวพนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่ง น้ำยังคงอยู่สูงกว่าระดับตลิ่ง อยู่สูงเลยขึ้นไปที่พนังกั้นน้ำประมาณ 40-50 เซนติเมตร และมีน้ำไหลผุดลอดพนังกั้นน้ำตลอดเวลา ไหลออกมาตลอดแนวพนังกั้นน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ระดมจิตอาสาสามล้อแดงรับจ้าง ช่วยกรอกกระสอบทราย พร้อมนำไปวางเสริมจุดเสี่ยง บริเวณหน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมขยายวงกว้าง พร้อมการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง สูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเวลา ล่าสุด ที่สถานีวัดระดับน้ำ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง น้ำเจ้าพระยา เลยระยะวิกฤติที่ 8 เมตร มีระดับอยู่ที่ 8.96 เมตร จากระดับตลิ่ง 9.32 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,617 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ศูนย์ราชการย่านธุรกิจการค้า ยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงน้ำเอ่อล้น.

แม่น้ำเจ้าพระยาจ่อล้นแนวพนังกั้น ฝ่ายเทศบาลเร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจ ศูนย์ราชการ กรอกกระสอบทรายเสริมจุดเสี่ยง เตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง หลังมีบางจุดน้ำซึมลอดออกมาตลอด... 27 ต.ค. 2560 15:00 27 ต.ค. 2560 15:52 ไทยรัฐ