วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมวลภาพ พระบรมอัฐิ-พระบรมราชสรีรางคาร ประดิษฐานพระบรมมหาราชวัง

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ - พระผอบพระบรมราชสรีรางคาร “รัชกาลที่ 9” ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง...

ภายหลังริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ยาตราเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนั้น

เจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยาน ไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ขึ้นประดิษฐานในบุษบกแว่นฟ้าเหนือ พระแท่นสุวรรณเบญจดล ณ มุขตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ส่วนพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร หลังอัญเชิญจากพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย นำไปประดิษฐานพักไว้ในพระศรีรัตนเจดีย์.