วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดย ซี.12

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผ่านไปแล้ว ด้วยความโศกาอาดูรเป็นล้นพ้นของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ เป็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกผู้คนตราบชั่วนิรันดร์...

ตัว พระเมรุมาศ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นหลักของจักรวาล โดยมีความเชื่อว่า ยอดเขาพระสุเมรุเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในพระราชพิธีคราวนี้ โดยหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งสิ้นคือ กรมศิลปากร...

การทำบันทึกในวันเสาร์นี้ที่เพิ่งผ่านพระราชพิธีมาเพียง 2 วัน เป็นความตั้งใจที่จะบันทึกถึงความอุตสาหะเหนื่อยยากของ ข้าราชการ ทุกคนในกรมศิลปากรที่ได้ร่วมกันทุ่มเททำงานสำคัญจนสำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม...

กรมศิลปากรยุคนี้นำทีมโดย อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ผ่านงานน้อยใหญ่ในกรมนี้ตั้งแต่ภัณฑารักษ์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และรองอธิบดี แล้วไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก่อนเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรในปี 2558...

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พระเมรุมาศ'ในหลวง ร.9'

พระเมรุมาศ ในยามค่ำคืน งดงามเกินคำบรรยาย

ซักซ้อมเตรียมความพร้อมวางดอกไม้จันทน์ ที่เมืองเพชรบุรี

สุดวิจิตรตระการตา (ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแสนเศร้าของคนไทยทั้งชาติ)

เกินบรรยาย พระเมรุมาศ ในยามเย็น กลางท้องสนามหลวง

พระเมรุมาศ กลางท้องสนามหลวง

พระเมรุมาศจำลองที่วัดคงคารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี เสร็จแล้ว 100 %

เงาของ พระเมรุมาศ สะท้อนในน้ำ อันสวยสดงดงาม

นครศรีธรรมราช ใกล้มาถึงโอกาสสุดท้าย ที่ประชาชนคนไทย จะได้ร่วมส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ ผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

รองอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งมีอยู่ 3 ตำแหน่ง ในช่วงของการทำงานใหญ่นี้ปีเศษที่ผ่านมา ได้แก่ ประทีป เพ็งตะโก ขจร มุกมีค่า และ ศุภร รัตนพงศ์ แต่มาถึงวันนี้มีตำแหน่งว่าง 2 รองอธิบดี เพราะเจ้าของเก้าอี้เดิมย้ายไปเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เสีย 2 คน คือ ขจร มุกมีค่า กับ ศุภร รัตนพงศ์...

นั่นหมายความว่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีผลงานโดดเด่นในภารกิจสำคัญที่ผ่านมาน่าจะได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ตำแหน่งรองอธิบดีที่ว่าง จึงขอทำบันทึกถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ที่ว่ามาให้ดูก่อน ประกอบด้วย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต ผู้เคยรับบท พระราม อันโด่งดังในอดีต ถัดมาก็มี อริสรา สายบัว ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ พนมบุตร จันทรโชติ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ สมควร อุ่มตระกูล ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ และ สตวัน ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม สองรายหลังนี้เป็นกำลังหลักในการสร้างพระเมรุมาศ ...

นอกจากนั้นยังมี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ เช่น เอิบเปรม วัชรางกูร ผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ นารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และ วัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม...n ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เชี่ยวชาญ ในกรมนี้มี ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ นิยม กลิ่นบุปผา นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ อมรา ศรีสุชาติ นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักศึกษาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ บุษกร ลิมจิตติ มัณฑนากรเชี่ยวชาญ ศิริชัย หวังเจริญตระกูล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ อำพล สัมมาวุฒธิ นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ พัชรินทร์ ศุขประมูล ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ ภัคพดี อยู่คงดี นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ เอนก อาจมังกร ดุริยางคศิลปินทักษะพิเศษ...

ข้าราชการ ระดับรองๆลงไปที่มีส่วนสำคัญในการออกแบบจัดสร้างพระเมรุมาศ เท่าที่เห็นชื่อเสียงเรียงนามก็มี ก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระบุษบก 9 ยอด ร่วมกับ ธีรชาติ วีรยุทธานนท์ ส่วนผู้ออกแบบพระที่นั่งทรงธรรม คือ จักรพันธ์ วัชรเรืองชัย ตลอดจน สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร ผู้ออกแบบพระโกศจันทน์ และ พรธรรม ธรรมวิมล ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์โดยรอบพระเมรุมาศ นอกจากนั้นยังมี ชาริณี อรรถจินดา อาทิตย์ ลิ้มมั่น ณรงค์เดช ทองแสง นฤพร เสาวนิตย์ เป็นต้น...

ในกลุ่มของช่างสิบหมู่ก็มี อาทิ นิธีราฤดี ช่วยหนู พิจิตร นิ่มงาม ตลอดจนจิตรกรช่างสิบหมู่และจิตอาสาปฏิบัติงานลงสีจำนวน 90 คน หมุนเวียนมาทำงานทุกวัน ที่เอ่ยมานี้ยังไม่ครบถ้วน บางคนก็ย้ายไปที่อื่นก่อน จึงขอบันทึกไว้ด้วยคารวะในหัวใจ...

“ซี.12”

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผ่านไปแล้ว ด้วยความโศกาอาดูรเป็นล้นพ้นของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ 27 ต.ค. 2560 10:31 27 ต.ค. 2560 14:48 ไทยรัฐ