วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีแบบแผนธรรมเนียมมาแต่ครั้ง สมัยอยุธยาตอนปลาย มีความสำคัญทัดเทียมกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อมาแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดปลีกย่อยอยู่บ้างตามยุคสมัยและสภาวะของสังคม

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ทรงได้รับการเทิดทูนเสมอด้วยสมมติเทพ ตามคติพราหมณ์ เมื่อเสด็จพระราชสมภพ ถือเป็นเทพอวตาร เทวดาจุติมาบนโลกมนุษย์

เมื่อเสด็จสวรรคต จึงถือเป็นการเสด็จกลับสู่สวรรค์ พระราชพิธีเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพ จึงถือเป็นพระราชพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด เพื่อเป็นการส่งดวงพระวิญญาณกลับสู่สรวงสวรรค์อันเป็นที่สถิตของเทพยดาทั้งหลาย มีการประกอบพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มตั้งแต่การสรงน้ำพระบรมศพ การอัญเชิญพระบรมศพประดิษฐานในพระบรมโกศ การบำเพ็ญพระราชกุศล การอัญเชิญพระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง การถวายพระเพลิงพระบรมศพ การอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับสู่พระบรมมหาราชวัง เหล่านี้มีแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณราชประเพณี

หลังอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้ว ให้มีการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นประจำทุกวัน บำเพ็ญพระราชกุศลครบ 7 วัน หรือ สัตมวาร ครบ 15 วัน หรือ ปัณรสมวาร ครบ 50 วัน หรือ ปัญญาสมวาร และครบ 100 วันหรือ สตมวาร

นอกจากนี้ยังมีการประโคมย่ำยามในงานพระบรมศพ หรือพระศพ เพื่อเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ การประโคมย่ำยามนี้ทำทุก 3 ชั่วโมง คือเวลา 06.00.-12.00 น. เวลา 18.00-21.00 น. และเวลา 24.00 น. การถวายพระเพลิง หรือ ออกพระเมรุ ในสมัยโบราณจะทำเป็นงานใหญ่แล้วแต่กำหนดตั้งแต่ 3 วัน 5 วัน 9 วันถึง 15 วัน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาล ประชาชน และเอกชน รวมใจแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

โดยเฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ไพร่ฟ้าประชาชน ภายใต้การนำของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ใช้เวลาในการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เริ่มจากปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงให้รองรับการจัดพระราชพิธี จนกระทั่งถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในการ พระราชพิธีทรงยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เป็นอันเสร็จสิ้นการเตรียมการพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ เป็นที่จดจำจารึกไว้ว่าวันที่ 26 ตุลาคม น้ำตาปวงประชาเนืองนองทั้งแผ่นดิน

น้อมถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

การพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีแบบแผนธรรมเนียมมาแต่ครั้ง สมัยอยุธยาตอนปลาย มีความสำคัญทัดเทียมกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 27 ต.ค. 2560 10:03 27 ต.ค. 2560 14:58 ไทยรัฐ