วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหัศจรรย์ 100 ปี ซีมะโด่ง

วันเสาร์นี้ผมชวนท่านผู้อ่านไปคุยเรื่อง “ชาวหอ” สักวันนะครับ เป็นเรื่องราวของ ชาวหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียกขานกันว่า “ชาวซีมะโด่ง” ซึ่ง ก่อตั้งมาครบ 100 ปีเมื่อต้นปีนี้ เพิ่งจะมาจัดงานครบรอบ 100 ปีใน วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้ โดยใช้ชื่องานว่า “มหัศจรรย์ 100 ปี ซีมะโด่ง” ณ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เป็นงานคืนสู่เหย้าชาวหอจุฬาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ชาวหอรุ่นเก่าได้กลับมาฟื้นความหลังร่วมกับชาวหอรุ่นปัจจุบัน

ผมก็เป็น ชาวซีมะโด่งคนหนึ่ง ครับ ถ้าไม่ได้อยู่หอก็ไม่รู้อนาคตวันนี้จะเป็นอย่างไร

ผมคิดว่า ชาวจุฬา คนที่มีเพื่อนเป็นชาวหอจุฬา คงจะคุ้นเคยกับเพลงชาวหอจุฬาที่แปลกกว่าคนอื่น ดังนี้ “ซีมะโดงโด้งโด่ง สาเรหัดซาระยอง ซีมะโดงสาเร เฮ้ย บ่าน ซีสุรารำ หัดซาระยอง หัดซาระยอง...” แล้วก็ร้องวนกันอย่างนี้ทั้งคืนก็ไม่จบ เนื้อเพลงแปลว่าอะไรก็ยังถกเถียงกันไม่จบ แต่ “เพลงซีมะโด่ง” ก็เป็นเพลงประจำของชาวหอจุฬามากว่าครึ่งศตวรรษจนทุกวันนี้ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวหอจุฬาไปแล้ว

งาน “มหัศจรรย์ 100 ปี ซีมะโด่ง” ฉลองครบรอบ 100 ปีหอพักนิสิตจุฬา จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน จำง่ายๆก็ 11.11.17 ณ หอพักนิสิตจุฬา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬา เป็นประธานเปิดงาน พี่เก่าชาวซีมะโด่งสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.cmadong.com  ในงานจะมีหนังสือ “รฦก 100 ปี ซีมะโด่ง” รวมเรื่องราวและเรื่องเล่าของชาวหอ 100 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหนากว่า 400 หน้า หนัก 2 กก. และหนังสือ “ร้อยเรื่องเล่า 100 ปี ซีมะโด่ง” จำหน่ายด้วย

เพื่อให้ ชาวหอซีมะโด่ง เก็บไว้เป็นที่ระลึก

เรื่องราวของ หอพักนิสิตจุฬา 100 ปีก่อน เกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิรูปการศึกษาของไทย หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จกลับจากการประพาสยุโรป มีพระบรมราชโองการให้ กรมมหาดเล็ก ปรับปรุงส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาอบรมนักเรียนมหาดเล็กให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ปี 2442 กระทรวงธรรมการ ได้เสนอ แผนการศึกษาในกรุงสยามของกรมศึกษาธิการ จึงทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน ขึ้น ต่อมาโปรดเกล้าฯให้ยกขึ้นเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระเกี้ยว” เป็นเครื่องหมายหน้าหมวดของนักเรียน

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็ก ขึ้นเป็น สถาบันอุดมศึกษา พระราชทานนามว่า โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการสร้าง ตึกบัญชาการ ณ ทุ่งปทุมวันฝั่งตะวันออก เพื่อเตรียมเป็นที่ทำการของมหาวิทยาลัย ต่อมาเป็น ตึกคณะอักษรศาสตร์ 1 ปัจจุบันคือ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

วันที่ 26 มีนาคม 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนา โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพระราชทาน ที่ดินทุ่งปทุมวัน ตำหนักวินด์เซอร์ และสิ่งปลูกสร้างโดยรอบกว่า 1 พันไร่ให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2460 มีการสร้าง “หอวัง” เป็น หอพักนิสิตจุฬาแห่งแรก ในบริเวณ “วังวินด์เซอร์” ซึ่งเป็นวังที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้เป็นที่ประทับของ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ภายหลังเสด็จทิวงคต พระตำหนักวินด์เซอร์ จึงถูกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนของข้าราชการแทน จนมาถึงสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ทุบ วังวินด์เซอร์อันสวยงาม เพื่อสร้างเป็น สนามกีฬาศุภชลาศัย แทน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยเรื่องในหนังสือ “รฦก 100 ปี ซีมะโด่ง” หนังสือที่ ชาวซีมะโด่งทุกคน ควรมีเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในชีวิต

พบกันวันคืนสู่เหย้า “มหัศจรรย์ 100 ปี ซีมะโด่ง” เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายนครับ.

“ลม เปลี่ยนทิศ” 

วันเสาร์นี้ผมชวนท่านผู้อ่านไปคุยเรื่อง “ชาวหอ” สักวันนะครับ เป็นเรื่องราวของ ชาวหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียกขานกันว่า “ชาวซีมะโด่ง” ซึ่ง ก่อตั้งมาครบ 100 ปีเมื่อต้นปีนี้ เพิ่งจะมาจัดงานครบรอบ 100 ปี 27 ต.ค. 2560 09:31 27 ต.ค. 2560 14:57 ไทยรัฐ