วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จัดรถบริการผู้พิการและผู้สูงอายุใช้รถเข็น

นางสาววรรณดี สนชัย ผอ.เขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า กทม.จัดโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดบริการด้านการขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยปัจจุบันมีรถให้บริการจำนวน 30 คัน สำหรับการขอใช้บริการ มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อนัดหมายได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ผู้ใช้บริการครั้งแรกต้องลงทะเบียนโดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และนัดหมาย โดยแจ้งวัน เวลา และสถานที่รับ-ส่ง 2. รถบริการจะไปรับและส่งตามเวลาและสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ ศูนย์บริการ (โทร.0-2249-6524) 1.ศูนย์หนองแขม โทร.09-0090-0720 2.ศูนย์รามคำแหง 40 โทร.09-0090-0727 3.ศูนย์พระราม 3 โทร.09-0090-0729.

นางสาววรรณดี สนชัย ผอ.เขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า กทม.จัดโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดบริการด้านการขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 27 ต.ค. 2560 01:36 27 ต.ค. 2560 04:45 ไทยรัฐ