วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำหนดเบี่ยงจราจร พหลโยธิน 67-69/1

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง สัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน 67 ถึงซอยพหลโยธิน 69/1 โดยจะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง เพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าสเตค-เอเอส-4 ผู้รับจ้างก่อสร้างงานระบบราง สัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะดำเนินการยกอุปกรณ์ และก่อสร้างงานระบบรางรถไฟฟ้า 27 ต.ค. 2560 01:35 27 ต.ค. 2560 05:02 ไทยรัฐ