วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมวลภาพ 'โขน' มหรสพสมโภช รัชกาลที่ 9

ประมวลภาพ การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ที่เรียกกันว่า โขนหน้าไฟ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยใช้ผู้แสดงทั้งหมดประมาณ 300 คน

ประมวลภาพ การแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม ที่เรียกกันว่า โขนหน้าไฟ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยใช้ผู้แสดงทั้งหมดประมาณ 300 คน 26 ต.ค. 2560 20:40 26 ต.ค. 2560 20:50 ไทยรัฐ