วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เงาะป่าซาไกพัทลุง เดินเท้าจากเทือกเขาบรรทัด ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ชาวพัทลุงเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์กว่า 25,000 คน ที่พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ขณะที่เงาะป่าซาไก 4 คนเดินเท้าลงมาจากป่าเทือกเขาบรรทัด ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดป่าบอนต่ำด้วย...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 ต.ค.2560 ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมะนิยาม จบแล้วได้มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

โดยพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข ได้ปรารภถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ตลอดรัชสมัย 70 ปีที่ครองสิริราชสมบัติ โดยพระองค์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ให้การทำนุบำรุงศาสนาต่างๆ ทุกศาสนาและทรงเป็นพุทธมามกะ ที่มีความละเอียดลึกซึ้งในธรรมะของพระพุทธศาสนา และดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคง มีพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ในรูปแบบของโครงการพระราชดำริต่างๆ สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นได้มีพิธีสดับปกรณ์ถวายแด่พระองค์ท่าน ส่วนการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดพัทลุงถึงขณะนี้ มีประชาชนมาถวายดอกไม้จันทน์แล้วกว่า 25,000 คน และยังมีประชาชนที่เดินทางมารอที่จะถวายดอกไม้จันทน์อีกจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในตอนเวลาประมาณ 10.30 น. ที่วัดป่าบอนต่ำ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ กลุ่มเงาะป่าซาไก ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัด พื้นที่รอยต่อระหว่าง จ.พัทลุง ตรัง และ จ.สตูล จำนวน 4 คนภายใต้การนำของนายยาว รักษ์ป่าบอน ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า กำนันเงาะ และนางกุ้ง รักษ์ป่าบอน รวม ชาย 3 หญิง 1 คน ได้เดินเท้าลงจากพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัด ลงมาถวายดอกไม้จันทน์ในวัดดังกล่าวด้วย โดยมีนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอป่าบอน และคณะ คอยให้ความสะดวก.

ชาวพัทลุงเดินทางมาถวายดอกไม้จันทน์กว่า 25,000 คน ที่พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ขณะที่เงาะป่าซาไก 4 คนเดินเท้าลงมาจากป่าเทือกเขาบรรทัด ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ที่วัดป่าบอนต่ำด้วย... 26 ต.ค. 2560 18:01 26 ต.ค. 2560 19:31 ไทยรัฐ